Republica Moldova este un stat multinațional și multicultural. A locui alături de minoritățile naționale presupune recunoaşterea reciprocă a valorilor, a varietăţii culturale, a identităţii culturale și a pluralismului de idei, atât a minorităților naționale, cât și a majorității etnice.

În continuare o să discutăm despre minoritățile naționale din Republica Moldova și despre Strategia de Integrare a Minorităților Naționale. Despre acest document de politici dar și despre alte aspecte legate de situația minorităților din Republica Moldova le v-om discuta în continuare cu Andrei Iovu, Cercetător în domeniul Relațiilor Interetnice. 

#####

Natalia Screlea: În ultima perioadă, în Republica Moldova se întreprind mai multe acțiuni vizibile în vederea integrării minorităților naționale, inclusiv se lucrează la elaborarea Strategiei de Integrare a Minorităților Naționale. Care este importanța acestui document în contextul actual?

Andrei Iovu: Strategia reprezintă cadrul strategic pentru asigurarea integrării minorităților naționale în viața social-administrativă, cultural politică și economică a Republicii Moldova. Cred că ar fi bine să începem prin definirea termenului central „Integrare”. Integrarea este un proces de mișcare din ambele direcții care implică mai mulți actori, atât minoritățile naționale cât și majoritatea etnică de a spori coeziunea interetnică în societate. În procesul de integrare a minorităților interetnice este important ca acestea să își păstreze cultura, patrimoniul lingvistic etc.

 

aaa

Andrei Iovu: „Minoritățile naționale și majoritatea etnică trebuie să participe împreună la dezvoltarea societății”

Care sunt problemele cu care se confruntă minoritățile de la noi și cum vor fi reflectate în strategie?

Cele mai stringente probleme menționate de către minorități sunt: necunoașterea limbii de stat, neparticiparea la procesul de luare a deciziilor în comunități structuri administrative etc, inexistența unui dialogul intercultural și lista ar putea continua. Pe de altă parte este important ca și majoritatea etnică să cunoască ce patrimoniul cultural al minorităților naționale.

Ce prevede acest document mai exact?

Acest document care este în proces de elaborare și cel mai probabil o să vizeze patru direcții de acțiune.

#1. Predarea limbii de stat. Nu este o noutate faptul că studierea limbii de stat este o necesitate. Nu este un secret faptul că necunașterea limbii de stat reprezintă un impediment de integrare.
#2. Participarea civică, aici vorbim despre participarea în procesul de luare a deciziilor, la viața culturală și așa mai departe.
#3. Dialogul și educația interculturală, ceea se presupune stabilirea unu dialog intercultural.
#4. Mass-media contribuția mijloacelor de informarea în masă în ceea ce privește combaterea stereotipurilor, sporirea coeziunii interetnice etc.

 

Andrei Iovu, cercetător. @Palatul Republicii

Andrei Iovu, cercetător. @Palatul Republicii

Ce presupune acest proces de integrare?

Procesul de integrare a minorităților presupune pași fermi din partea minorităților dar și deschidere din partea majorității etnice. Pentru a facilita acest proces este bine să încurajăm cunoașterea atât a limbii de stat cât și a limbilor minorităților naționale, inclusiv și limbii ruse, în virtutea statutului pe care această limbă îl are în Republica Moldova.

Ce urmează după adoptarea Strategiei de Integrare a Minorităților?

După adoptarea strategiei urmează să fie pus în aplicare planul de acțiuni.

 

Natalia Screlea discută cu Andrei Iovu situația minorităților naționale din Moldova.

Natalia Screlea discută cu Andrei Iovu situația minorităților naționale din Moldova.

Cum înlăturăm comunicarea discriminatorie față grupurile minoritare?

Eu consider că trebuie să fim conștienți de faptul cum comunicăm și ce comunicăm, exprimarea trebuie să fie corectă față de ceilalți.

Dacă cunoașteți cazuri de discriminare și cum sunt reflectate acestea?

Cazuri de discriminare expres nu sunt sesizate, aici trebuie să rugăm societatea să ne ajute în procesul de monitorizare a cazurilor de discriminare. Despre toleranță ar fi necesar să se vorbească la nivel de societate și nu doar în cadrul unor campanii cum este No hate Speech Moldova.

 

Andrei Iovu, cercetător. @Palatul Republicii

Andrei Iovu, cercetător. @Palatul Republicii

Spre final de interviu, aș vrea să vă rog să veniți cu un mesaj final către cititori, cu referire la subiectul discutat astăzi.

Cunoașterea mai multor culturi oferă persoanei posibilitatea lărgirii orizonturilor sale, la fel ca și învățarea mai multor limbi.

Text: Natalia Screlea