Din cele 24 de întreprinderi scoase la privatizare prin concursuri comerciale, statul a reuşit să vândă doar cinci proprietăţi contra sumei de 41,96 mil. de lei.

Pentru suma de 15,85 mil. de lei, statul a vândut întreprinderea pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice Acvacultura-Moldova, cu un capital social de 11,3 mil. de lei. Interesul pentru această companie l-ar fi putut trezi proprietăţile imobiliare de 4832 metri pătraţi, dintre care 4360 metri pătraţi sunt de producere. Întreprinderea mai are în proprietate 1500 hectare de teren. Aceasta a fost cumpărată de Fitofag SRL.

S-a vândut şi întreprinderea pentru cercetare şi producere Avicola Moldova din Chişinău care dispune de 730 metri pătraţi de încăpere în capitală şi 0,124% teren în comuna Ciorescu. Aceasta a fost cumpărată cu suma de 6 mil. de lei companiei Carou Grup SRL.

De asemenea, statul a reuşit să mai privatizeze Staţiunea Tehnologico-Experimentală de Procesare a Fructelor şi Legumelor Conserv-E pentru suma de 13,55 mil. de lei şi Sovhozul Apicol de Reproducţie Nectar din oraşul Edineţ pentru 255 mii lei.

Institutul de proiectare a sistemelor de gospodărie a apelor AcvaProiect din Chişinău a fost vândut cu 6 mil. de lei, iar Cinematograful Luceafărul din oraşul Teleneşti a fost cumpărat pentru suma de 300 mii lei.

Sursa: ECOnomist