50 de tineri din Moldova și 25 din România vor beneficia de burse de mobilitate academică de scurtă durată (un an academic), pentru studenții şi masteranzii, în universități de stat din cele două țări.

Prevederi în acest sens se conțin în Programul de cooperare şi asistenţă între Ministerul Educației al Republicii Moldova şi Ministerul Educației Naţionale din România. Executivul a aprobat în ședința de astăzi inițierea negocierilor și aprobarea semnării de către părți a documentului.

Condițiile de realizare a mobilităților, inclusiv aspecte ce țin de recunoașterea perioadelor de studii, specialitățile şi instituțiile de învățământ, în cadrul cărora vor fi oferite bursele de mobilitate de scurtă durată vor fi convenite de către Părți, în acorduri instituționale. Bursierilor participanți în acest program le vor fi asigurate, pe principii de reciprocitate – studii cu finanțare de la buget, cazare gratuită în cămine studențești şi burse în mărimea coșului minim de consum al statului, pe teritoriul căruia se realizează Programul de mobilitate.

Programul de cooperare va conține și alte elemente importante precum:
# colaborarea cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru acordarea de asistență în operaționalizarea Agenții Naționale a Calității în Învățământul Profesional în Republica Moldova;
# colaborarea în vederea implementării în Republica Moldova a Registrului Matricol Unic în învățământul superior;
# asistență în dezvoltarea şi adaptarea Cadrului Național al Calificărilor şi a Registrului Naţional al Calificărilor;
# elaborarea metodologiilor şi standardelor de evaluare a calității în învățământul profesional şi tehnic (VET) şi învățământul superior;
# pregătirea formatorilor la limba română din Republica Moldova de către profesori din România;
# asistență în procesul de evaluare a performanței cadrelor didactice, elaborarea unui sistem de evaluare și motivare a acestora;
# schimbul de conținuturi electronice, a softurilor şi a platformelor pentru învățământul la distanță etc.

Acțiunile Programului sunt preconizate pentru 3 ani.

Anterior, Ministerul Educației a declarat că proiectul ar putea fi lansat în semestrul al doilea al anului academic 2013-2014. Iar pentru implementarea proiectului în semestrul doi este bugetat un milion de lei, bani care vor fi alocați sunt din bugetul pentru anul 2014. „Cheltuielile sunt în mare parte pentru oferirea bursei studențești. Studenții din România care vor veni în Republica Moldova vor avea o bursă de cel puțin 100 de euro”, a comunicat șefa Direcției învățământ secundar profesional şi mediu de specialitate din cadrul ministerului, Nadejda Velişco.