Topul este realizat conform datelor de pe Ranking Web University. În acest clasament figurează 26 instituții de învățământ din Republica Moldova.

Drept criterii de performanță sunt considerate vizibilitatea de web, conținutul informației, volumul și calitatea publicațiilor, precum și corespunderea acestora cu activitatea propriu-zisă. La fel de importate sunt relaţiile pe care le are instituția de învățământ superior la nivel social, economic și cultural.

Link-ul spre website-ul fiecărei universități se află în poziția mondială a universității.

#1. (3432) State University of Moldova / Universitatea de Stat din Moldova

#2. (4220) Technical University of Moldova / Universitatea Tehnică a Moldovei

#3. (7220) Academy of Economic Studies from Moldova / Academia de Studii Economice din Moldova

#4. (7696) Free International University of Moldova / Universitatea Liberă Internațională din Moldova

#5. (8524) Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

#6. (10261) Univers-Moldova University/ Școala Profesională Univers-Moldova

#7. (11168) Balti State University Alecu Russo / Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

#8. (11222) Higher Anthropological School/ Școala Superioară de Antropologie

#9. (12832) Moldova Cooperative Trade University / Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

#10. (13374) Chişinău State Pedagogical University Ion Creangă / Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

#11. (13438) State Agricultural University of Moldova / Universitatea Agrară de Stat din Moldova

#12. (14837) State University of Tiraspol / Universitatea de Stat din Tiraspol

#13. (15040) Academia Police Ştefan cel Mare / Academia de Poliție Ștefan cel Mare

#14. (15612) Cahul State University Bogdan Petriceicu Hasdeu / Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu

#15. (15994) Slavic University of the Republic of Moldova / Universitatea Slavonă

#16. (16013) State University of Comrat / Universitatea de Stat din Comrat

#17. (16068) Academy of  Music, Theatre and Fine Arts / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

#18. (16483) University Perspectiva INT / Universitatea Perspectiva INT

#19. (16970) Academy of Public Administration under the President of the Republic of Moldova / Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova

#20. (17043) National Institute of Physical Education and Sport / Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

#21. (17266) University of Academy of Sciences of Moldova / Universitatea Academiei de Știinte a Moldovei

#22. (17432) Moldova University of European Studies / Universitatea de Studii Europene din Moldova

#23. (17982) College of Finance and Banking / Colegiul Financiar-Bancar

#24. (18663) Contemporary Humanities Institute / Institutul Umanistic Contemporan

#25. (18902) Imi-Nova International Management Institute *

#26. (20645) Alexandru cel Bun Military Institute / Institutul Militar Alexandru cel Bun

*website-ul nu este accesibil