A fost lansată înscrierea candidaților cu realizări remarcabile în domeniile de importanță națională: știință, tehnologie, cultură, artă și sport, pentru participarea la Concursul Național din anul acesta.

Candidații urmează să participe în mod individual sau colectiv în domeniile lor de activitate. Participanții vor fi selectați și înaintați, conform sferei de activitate şi rezultatelor obţinute, de către ministerele de resort, Academia de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniunile de creaţie, Comitetul Național Olimpic și Sportiv, federaţiile de sport, laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi ai Premiului de Stat.

Scrisorile de recomandare cu indicarea domeniului de decernare a Premiului, precum și lucrările candidaților pentru concurs urmează a fi prezentate Comisiei până la 28 iulie 2017, ora 16:00 (Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr.1, Cancelaria de Stat, biroul 647).

Anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenței, Guvernul acordă 10 premii naţionale, în valoare de 100 de mii de lei, ca semn de gratitudine pentru promovarea spiritului novator și pentru realizările ce au sporit prestigiul țării noastre pe plan internațional.

În cadrul ceremoniei festive, la Palatul Republicii, în 2016, laureații Premiului Național au concurat în patru domenii, conform sferei de activitate și rezultatele obținute. În domeniul științei acest premiu a fost acordat lui Constantin Eţco, doctor habilitat în ştiinţe medicale și academicianului Victor Ţvircun. În domeniul tehnologiilor au fost acordate două premii, şi anume Doctorului în ştiinţe agricole Gheorghe Gaberi şi doctorului habilitat în ştiinţe tehnice Constantin Sîrghi și Conferenţiarului universitar Anatolie Zolotcov. Cele mai multe premii în anul 2016 au fost acordate personalităţilor din domeniul culturii şi artei. Nicolae Glib a fost apreciat pentru excelență în carieră sa muzicală, Petru Hadîrcă – pentru promovarea artei teatrale în Republica Moldova şi peste hotare, iar Virgiliu Mărgineanu şi Leontina Vataman-Mărgineanu, pentru inițierea și organizarea cu succes a Festivalului Internațional de Film Documentar „Cronograf”.