Marţi, 25 noiembrie 2014, cu începere de la ora 9:00, la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei se va desfăşura Conferinţa ştiinţifică cu tematica „Muzeul Naţional de Artă al Moldovei - 75 de ani de la fondare".

La Conferinţă vor participa muzeografi, cercetători de la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, specialişti din România.

Muzeul Naţional de Artă din Moldova, amplasat în cent­rul oraşului Chişinău, este singura instituţie de acest profil din Republica Moldova. Muzeul are în gestiune trei edificii reprezentative, monumente de arhitectură de la cumpăna sec. XIX-XX.

Actualmente, patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei numără peste 39.000 de opere şi reflectă dezvoltarea artelor plastice din sec. XV-XXI.

Program:

8.50-9.10: Înregistrarea participanților

9.10-9.40: Tudor Zbârnea, Director general MNAM. Cuvânt de salut

Cuvânt de salut din partea reprezentantului Ministerului Culturii al RM

9.40-10.00: Dr. Dan Octavian Paul, Șef al Laboratorului zonal de Restaurare a Muzeului Banatului din Timișoara, Președinte ICOM România

Patrimoniul cultural din România în context internațional

10.00-10.20: Dr. Tudor Stăvilă, critic de artă, Academia de Științe a Moldovei

Maica Domnului de Moldova și originile sale bizantine

10.20-10.40: Pauză de cafea

10.40-11.00: Polina Kolomeeț, custode șef MNAM

Unele aspecte privind evoluția portretului rus în a II-a jum. a sec. XIX – înc. sec. XX (din fondurile Muzeului Național de Artă al Moldovei)

10.00-11.20: Dr. hab. Constantin Ciobanu, Șef compartiment Artă și Arhitectură perioada medievală a Institutului de Istorie a Artei G. Oprescu al Academiei Române

Sursele patericale ale inscripțiilor de pe filacterele cuvioșilor din registrul inferior al compoziției „Cinul” din pictura exterioară a Moldovei sec. XVI

11.20-11.40: Valeria Suruceanu, gestionar Colecție Sculptură și Artă Decorativă Națională, MNAM Președinte ICOM Moldova

Tapiseria contemporană în fondurile MNAM

11.40-12.00: Dr. Constantin Spânu, critic de artă, Academia de Științe a Moldovei

Creația Mariei Saka-Răcilă în contextul evoluției artelor decorative în Republica Moldova

12.00-13.00: Pauză de prânz

13.00-13.20: Ana Marian, cercetător știinţific, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a Moldovei

Nelly Sajin: interferențe dintre genurile sculpturii și ceramicii

13.20-13.40: Dr. Alexandru Sonoc, Șef secție Galeriile de Artă, Muzeul Național Brukhental, Sibiu, România

Câteva considerații referitoare la două portrete din colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu

13.40-14.00: Dr. Ludmila Toma, critic de artă, Academia de Științe a Moldovei

Arta plastică de șevalet din RSSM în perioada ”dezghețului”

14.00-14.20: Svetlana Chiriac, Șef Laborator restaurare grafică MNAM

Restaurarea gravurii populare chineze din colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei

14.20-14.40: Vladimir Cravcenco, muzeograf Secția Artă Națională MNAM

Ilustrațiile la opera scriitorului Spiridon Vangheli

14.40-15.00: Pauză de cafea

15.00-15.20: Victoria Rocaciuc, cercetător științific, Academia de Științe a Moldovei

Alexei Colâbneac: grafica de carte din colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei

15.20-15.40. Veronica Galcenco, Director adjunct specialitate MNAM

La muzeu de ziua ta – noi activități interactive cu publicul tânăr la MNAM. Studiu de caz

15.40-16.00: Discuții. Încheierea lucrărilor conferinței

16.00: Vernisajul expoziției Icoane pe sticlă (din colecția Sever Săsărman)

Intrarea la Conferinţă este liberă.