Expoziția de fotografie documentară, intitulată „Omul merge după soare”, se va desfășura în perioada 3 - 19 decembrie 2014, în incinta Muzeului Zemstvei (Zpaţiu, str. Al. Şciusev 103, Chişinău).

Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, cu sprijinul Institutului Goethe, invită fotografii și artiștii să participe la expoziția de fotografie documentară a cărei curator este Fiodorov Tatiana, artist media și fotograf, co-curator al proiectului „Chișinău – oraș în transformare”, care se prezintă sub seria unor expoziții cu participarea tinerilor artiști din Moldova și din regiune.

Numele expoziţiei face referinţă la cunoscutul film artistic al regizorului Mihail Calic, a cărui acţiune are loc în Chişinăul postbelic, aflat în proces de reconstrucţie, în anii ’60 ai secolului trecut. Prin povestea lirică despre un băiat care merge prin oraşul său iubit, urmând soarele, se dezvăluie o viziune poetică a autorului asupra Chişinăului, în care pot fi recunoscute contururile havuzului din Grădina Publică Ştefan cel Mare, străzile reconstruite ale Chişinăului şi fântâna în cascadă din Parcul Valea Morilor.

 

 

Cum este oraşul astăzi? La această întrebare a oferit răspuns Tatiana Fiodorov: „Chişinăul, la fel ca şi oricare alt oraş, reprezintă un organism viu, care se află în continuă mişcare, dezvoltare şi transformare. Aceasta se observă în mod special pe parcursul ultimililor ani, când, după o lungă stagnare, a început să se dezvolte şi să se înnoiască. Se acordă o atenţie tot mai mare construcţiei şi transformărilor din spaţiul public urban.

În ultimii 20 de ani, transformarea spaţiului postsocialist, sub influenţa culturii globale a consumului, a condus la schimbarea mediului urban printr-o comercializare şi privatizare totală a spaţiilor publice, de către mediul de afaceri privat. Tot mai des spaţiile publice sunt utilizate pentru construcţii nesancţionate şi devin mai puţin deschise şi accesibile. Monumentele arhitecturale istorice sunt demolate, sunt înlocuite prin centre comerciale; în parcuri, pe terenurile de joacă pentru copii şi în alte locuri publice sunt construite clădiri cu multe etaje. Pe de o parte, oraşul creşte şi se lărgeşte, pe de altă parte, apare problema rolului şi locului individului în mediul urban”, susține Tatiana Fiodorov.

Artiștilor li se propune să cerceteze, prin mijloace vizuale (cu ajutorul fotografiei sau altor tehnici apropiate,) realităţile vieţii urbane ale Chişinăului, precum şi transformările vieții culturale, sociale și economice, care se reflectă direct și influențează spațiile publice de azi. Spații în care, pe de o parte, în centrul atenţiei şi a criticii se află omul şi locul său în mediul urban, iar pe de altă parte, însăși Chișinăul este un organism în creștere și dezvoltare.

 

PC: Ramin Mazur

PC: Ramin Mazur

Toți doritorii sunt rugați să transmită o propunere de proiect (200 cuvinte), însoțită de 3 – 5 fotografii (în format jpeg, în rezoluţie web) pe adresa [email protected]gmail.com până la data de 17 noiembrie 2014. E necesar să menționați data și localitatea unde au fost făcute. De asemenea, includeți CV-ul autorului. Aplicaţiile pot fi depuse între 12 și 17 noiembrie 2014.

Propunerile selectate vor fi dezvoltate între 19 și 30 noiembrie, iar cele mai reușite lucrări vor fi expuse în cadrul expoziției de fotografie documentară la Zpațiu, pe 3 decembrie 2014.

Cheltuielile legate de tiparul lucrărilor vor fi acoperite de organizatori.