Ministerul Educaţiei propune crearea unor centrele de ghidare şi consiliere în carieră, care ar urma să fie deschise pe lângă instituţiile de învăţământ superior. Centrele vor ajuta viitorii specialişti să-şi găsească un loc de muncă şi vor promova educaţia pentru carieră.

Fiecare instituţie va determina structura centrului în funcţie de experienţa de gestionare a contingentului de studenţi, organizarea stagiilor de practică şi ghidarea în carieră a studenţilor, implicând în activitate specialişti în diverse probleme. Potrivit prevederilor Codului Educaţiei, centrele de ghidare şi consiliere în carieră vor funcţiona în baza unui regulament-cadru, aprobat de ministerul de profil, transmite IPN.

Ministerul Educaţiei precizează că în anul de studii 2014-2015, instituţiile de învăţământ superior vor identifica soluţii pentru înfiinţarea centrelor menţionate şi stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos cu mediul economic pentru a ajusta procesul de formare profesională a studenţilor la necesităţile pieţei muncii.

În condiţiile autonomiei universitare, instituţia de învăţământ superior este în drept să elaboreze regulamente proprii privind crearea şi funcţionarea centrelor de ghidare şi consiliere în carieră, care vor fi aprobate de propriul senat.

După necesitate, centrul va oferi consilierea în carieră individual sau în grup, va ajuta la plasarea în câmpul muncii conform acordurilor de parteneriat, va oferi asistenţă întreprinderilor la recrutarea absolvenţilor universităţilor şi va monitoriza angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor.