Cancelăria de Stat anunță concurs pentru ocuparea funcției de șef adjunct de Birou, şef Direcţie analiză şi planificare a Biroului pentru reintegrare.

Funcția presupune promovarea politicii Guvernului în domeniul reintegrării ţării, organizarea desfăşurării procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană și asigurarea informaţional-analitică a procesului decizional în problema soluționării conflictului.

Sarcinile de bază ale viitorului specialist:

-Elaborarea şi promovarea strategiilor, planurilor de acţiuni pentru reintegrare ţării;
-Organizarea şi participarea la procesul de negocieri;
-Conlucrarea cu factorii internaţionali implicaţi în procesul de negocieri;
-Cooperarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în problemele promovării politicii;
-Participarea la elaborarea statutului juridic al regiunii transnistriene;
-Conducerea/managementul Direcţie.

Câteva condiții de bază sunt:
-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-Cunoașterea limbii de stat;

-Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică;
-Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

Data limită de depunere a dosarul de concurs este 11 iulie 2013, iar pentru mai multe informații puteți accesa: cancelăria.gov.md.