Ședința de astăzi de la Guvern a adus mai multe schimbări de cadre în interiorul ministerelor. Unora le-a fost confirmată funcția, iar alții au fost eliberați.

În cadrul Ministerului Economiei a fost numiți pentru funcția viceministru Tudor Copaci și Dumitru Goroja.
A fost eliberat din această funcție Sergiu Ciobanu, iar reconfirmarea a fost penru Octavian Calmâc.

La Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au fost numiți doi viceminiștri noi: Valeriu Chiveri și Iulian Groza.

La Ministerul Finanțelor a fost reconfirmat Victor Barbăneagră în funcția de viceministru.

În cadrul Ministerului de Justiție a fost reconfirmat Veaceaslav Grosu în funcția de viceministru și Sabina Cerbu a fost numită în aceeași funcție.

Numiri și eliberări din funcție au fost și în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: a fost eliberat Veaceaslav Gutui din funcția de viceministru, reconfirmat Anatolie Zolotcov și numit în aceeastă funcție – Liviu Oboroc.

La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost numit Vladimir Cebotari în calitate de viceministru și eliberat Valeriu Ciubuc.

Din funcția de viceministru al Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a fost eliberată Ana Vasilachi, a fost reconfirmat Sergiu Sainciuc, iar în calitate de viceminiștri au fost numiți Gheorhe Țurcanu și Ruxandra Glavan.

Doi viceminiștri au fost eliberați și de la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, iar Vitalie Tarlev, Dmitri Parfentiev și Vitali Ciolac au fost numiți în această funcție.

Reamintim că noul Guvern a fost votat la 30 mai, iar în fruntea acestuia se află Iurie Leancă.