Profesorul universitar, doctorul habilitat Oleg Lupan, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, a fost selectat, în baza unui concurs internațional, ca profesor afiliat la cea mai mare universitate din SUA, Universitatea din Florida Centrală (UCF), universitate inovativă din top 10 în SUA, conform US News & World Report.

UCF este clasată între primele 600-800 de universități din lume de Times Higher Education, oferind peste 200 de programe de studii pentru aproximativ 70 000 de studenți la trei cicluri de studii: licență, master și doctorat (peste 8 000 de doctoranzi). UCF a fost fondată în 1963, numind-se inițial Florida Technological University. Dezvoltându-se în timp, și-a extins spectrul programelor, devenind Universitatea din Florida Centrală, având peste 2 500 de profesori titulari. Ca rezultat al colaborării fructuoase în domeniul cercetării științifice dintre UTM și UCF, au fost publicate peste 70 de articole recenzate în reviste internaționale de prestigiu, brevete de invenție și realizate diverse proiecte.

Prof. Oleg Lupan a absolvit UTM în 1993, Facultatea de Electrofizică (actualmente Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică), specialitatea Microelectronica și dispozitive semiconductoare (azi – „Microelectronica și nanotehnologii”). A obținut ulterior titlul de doctor în științe tehnice la Institutul de Fizică Aplicată, urmând ulterior și  postdoctoratul la Universitatea din Florida Centrală (SUA) și la Centrul Național de Cercetări Științifice (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, Paris, Franța), poziții ocupate prin concurs internațional în baza Diplomelor obținute la UTM, în Moldova.

A activat în calitate de expert și cercetător științific la diferite centre și universități din lume. Oleg Lupan, a făcut posthabilitatul în SUA, Franța, Germania, fiind acceptat ulterior ca profesor universitar doctor habilitat în baza rezultatelor cercetărilor, a diplomelor și a gradelor științifice obținute la UTM și AȘM. Profesorul deține Premiul Național, după care a fost inclus în top 10 Highly Cited Researcher 2018 pe plan mondial, conform Web of Science.

Predă cursuri pentru majoritatea specialităților Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică la UTM, în special pentru programele de studii Microelectronică și Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală, fiind titular al șase discipline: Fizica Corpului Solid, Dispozitive și Circuite Electronice, Sisteme Optoelectronice, Tehnici de Proiectare a Structurilor VLSI, Nanotehnologii și Nanomateriale, Dispozitive Semiconductoare de Putere, Nano-microelectronică şi Optoelectronică la cele trei cicluri de studii universitare. Activează de 27 de ani la UTM, având și stagii la diferite universități și centre științifice din Germania, Franța, Italia, SUA, Rusia, Ucraina, România etc.

Ținem să subliniem, în special, pentru candidații la studii din anul curent că Microelectronica și Nanotehnologiile sunt domenii ale științei şi tehnicii strict necesare pentru dezvoltarea durabilă a țărilor cu economii avansate şi includ totalitatea mijloacelor, metodelor de activitate umană necesară pentru proiectarea, elaborarea și producerea  dispozitivelor, a aparatelor şi a sistemelor electronice şi optoelectronice, a circuitelor integrate, a sistemelor microelectronice, elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, a materialelor noi multifuncţionale, precum şi pentru utilizarea sistemelor micro-electronice în echipamente electronice, în tehnica de calcul, în automatică, precum şi implementarea sistemelor electronice în diverse ramuri ale economiei.

Ingineria biomedicală (clinică) studiază aparatura de diagnostic, terapie, monitorizare și de laborator utilizată în medicină și biologie, precum și principiile, metodele și tehnicile care stau la baza exploatării acestei aparaturi. Rolul principal al bioinginerilor din domeniul clinic este de a antrena și de a superviza tehnicienii, medicii care lucrează cu aparatura medicală, de a selecta produsele/serviciile și de a asigura instalarea și folosirea lor adecvată, oferire de consultanță specializată pentru alți membrii ai spitalului (medici, administratori, specialiști IT). Bioinginerii sunt acei care se consultă cu producătorii de dispozitive medicale în vederea îmbunătățirii performanțelor dispozitivelor bazându-se pe experiența clinică, dar și să urmărească progresul tehnologic astfel încât să prevină îmbătrânirea morală a dispozitivelor medicale.


Acest material a fost scris și redactat de echipa UTM. Informațiile prezentate în acest material nu reflectă nici într-un mod opiniile echipei #diez.