Biroul Național de statistică a prezentat datele actualizate privind câștigul salarial mediu lunar nominal brut al moldovenilor. Potrivit BNS, în trimestrul I 2020, moldovenii au câștigat un salariu lunar brut de 7 633,9 lei, fiind în creștere de 10,3 % față de trimestrul I 2019 și în scădere cu 2,3 % față de trimestrul IV 2019.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

  • Informații și comunicații – 17 786,3 lei;
  • Activități financiare și de asigurări – 13 728,5 lei;
  • Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 11 820,7 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

  • Agricultură, silvicultură și pescuit – 4 842,6 lei;
  • Activitățile de cazare și alimentație publică – 5 152,2 lei;
  • Artă, activități de recreere și de agrement – 5 587,4.

Comparativ cu trimestrul I 2019, în toate activitățile economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial (între 3,8 și 17,1 %), cu excepția activității administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii, în care au fost înregistrate scăderi nesemnificative ale câștigului salarial (cu 0,7 %).

Comparativ cu trimestrul IV 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial (între 0,3 și 13,8 %), acestea fiind determinate în principal de acordarea premiilor anuale în trimestrul IV. Creșteri ale câștigului salarial, comparativ cu trimestrul IV 2019, s-au înregistrat în: învățământ (+7,0 %), artă, activități de recreere și de agrement (+5,9 %), administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii (+4,9 %) și informații și comunicații (+1,1 %).

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu lunar a constituit 7 086,0 lei în trimestrul I 2020 (+3,6 % față de trimestrul I 2019), iar în sectorul economic (real) – 7 834,2 lei (+12,7 % față de trimestrul I 2019).