PISA reprezintă un program de evaluare internațional, lansat în anul 1997 de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care evaluează o dată la trei ani competențele elevilor cu vârsta de 15 ani, la trei domenii de bază: citire/lectură, matematică și științe. Testele sunt concepute pentru a măsura abilitățile elevilor de a aplica cele învățate în situații reale.

În cadrul Programului Internațional de Evaluare a Elevilor – PISA 2018 au participat peste 612 mii de elevi din 79 de țări sau regiuni economice. În Republica Moldova, circa 5 300 de elevi din 236 de instituții de învățământ au fost testați la citire/lectură, matematică și științe. PISA 2018 reprezintă al treilea ciclu de testare la care participă Republica Moldova, precedentele fiind PISA 2009+ și PISA 2015.

În cadrul PISA 2018, Republica Moldova a înregistrat un punctaj mediu de 424 de puncte la citire/lectură, 421 de puncte la matematică și 428 de puncte la științe, comparativ cu media OECD – 487 de puncte la citire/lectură și 489 de puncte la matematică și la științe.

2_54

Conform studiului, 43 % de elevi din Republica Moldova nu ating nivelul minim de competență la domeniile citire/lectură și la științe, iar 50 % de elevi – la matematică. În medie, în rândul țărilor OECD, aproximativ 23 % de elevi nu ating nivelul minim de competență la citire/lectură, științe sau matematică.

Performanțele Republicii Moldova în anul 2018 sunt similare cu cele înregistrate de România, Bulgaria, Muntenegru, Chile sau Uruguay. Țările lider în Programul PISA 2018 sunt Singapore, Japonia și Estonia.

moldovaff