Serviciul Fiscal de Stat a premiat 33 de agenți economici din Moldova cu titlul Cei mai onești contribuabili ai anului 2019. Aceștia și-au onorat obligațiile fiscale pentru anul curent și pentru acest lucru li s-au înmânat diplome cu mențiunea „Contribuabil onest”.

Dreptul de a fi menționat cu certificate de credibilitate a fost atribuit agentului economic care, pe parcursul activității desfășurate, cumulativ a întrunit următorii indicatori:71636466_2305470103098082_8506155993556582400_n

# În rezultatul controalelor efectuate în ultimul an de gestiune, nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate conform deciziilor emise nu depășesc pragul de semnificație;

# Nu a admis restanțe la Bugetul Public Național la situația de ultima zi a anului de gestiune;

# Pe parcursul activității desfășurate în ultimii trei ani consecutiv, a obținut venit impozabil în fiecare an; suma obligațiilor calculate pe parcursul perioadelor examinate constituie cel puțin 10 % din suma totală a veniturilor declarate; salariul mediu al angajaților depășește salariul mediu lunar pe economie;

# Nu a admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, rapoartelor de calculare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și a declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

71759139_1080156308858669_5890320021787246592_n

Este de menționat că deținătorii de certificate sunt scutiți, în următorii doi ani, de controale fiscale prin metoda verificării totale și tematice inițiate de autoritatea fiscală, cu condiția că agentul economic nu își va schimba comportamentul fiscal.

72353761_964913227178955_2927327624508211200_n

Astfel de evenimente se desfășoară anual, iar lista contribuabililor este în creștere în acest an.

Printre companiile menționate se regăsesc întreprinderi de stat precum Piața Centrală Cahul, Magistrala Nord, MoldAgroConstrucția și altele. Vedeți mai jos întreaga listă.