Oficiali din Republica Moldova, savanți cu renume mondial, cercetători, fizicieni, chimiști, electroniști, medici, specialiști în nanotehnologii și ingineria biomedicală din peste 20 de state ale lumii și-au dat întâlnire la cea de-a IV-a Conferință internațională „Nanotechnologies and Biomedical Engineering”– ICNBME-2019. Conferința va avea loc în perioada 18-21 septembrie la Chișinău.

Scopul evenimentului este de a impulsiona schimbul de informații privind cele mai noi realizări și aplicații teoretice în domeniile aflate la congruența științelor nano și bio.

thumbnail-3

Subliniind importanța acestei manifestări științific, ministra Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolăiescu-Onofrei, și-a exprimat onoarea pentru oportunitatea de a participa la ediția din anul curent, cea de-a IV-a, a forumului. „Școala de toamnă „NanoMedTwin”, care a precedat acest forum, la fel și ICNBME, sunt unele din oportunitățile oferite de programul Orizont 2020 care deschid o ferestruică în Moldova pentru cercetările fundamentale și aplicate, oportunități pe care noi trebuie să le folosim prin intermediul și cu suportul tuturor partenerilor implicați în derularea acestor proiecte”, a subliniat ministra.

thumbnail-2

Totodată, ministra a menționat că aceasta este o oportunitate inedită și pentru tinerii cercetători care participă într-un număr impresionant și la acest forum, aspect ce denotă interesul tinerei generații pentru domeniile abordate în cadrul conferinței.

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, E.S. Masanobu Yoshii, a menționat în discursul său că este foarte important să cunoască cum ar putea țara sa să contribuie la dezvoltarea Moldovei. „Japonia, ca și Moldova, nu este atât de bogată în resurse naturale. Dar avem resurse umane foarte valoroase. De aceea, trebuie să dezvoltăm și să valorificăm potențialul uman pe care îl avem, să elaborăm strategii de dezvoltare.”

thumbnail

Șeful misiunii diplomatice nipone a exprimat aprecieri Universității Tehnice a Moldovei și Academiei de Științe a Moldovei pentru oportunitatea de a efectua un schimb de opinii în vederea dezvoltării cooperării științifice, subliniind că nanotehnologiile și biochimia sunt două domenii foarte importante pentru țara sa.

La fel, Masanobu Yoshii și-a exprimat deschiderea pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare între universitățile din Japonia și Moldova prin intermediul mobilităților academice, schimburilor de studenți și de profesori.

Masakazu Kimura, vicepreședinte al Universității din Shizuoka, Japonia, a mulțumit organizatorilor pentru invitația la forum, dar și celor care au contribuit la buna desfășurare a Școlii de toamnă „NanoMedTwin”, derulată anterior. Aflându-se pentru prima oară în Moldova, s-a arătat foarte impresionat de natura din țara noastră, dar și de frumoasele tradiții ale poporului nostru. Savantul din Țara Soarelui Răsare a manifestat un interes deosebit pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și de parteneriat cu ai săi colegi din Moldova, subliniind în context colaborarea frumoasă pe care o are Universitatea Shizuoka cu UTM și cu AȘM, pe care dorește să o fructifice prin semnarea, în cadrul Conferinței, a unui acord de colaborare cu aceste instituții de cercetare.

thumbnail-1

Președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, a mulțumit tuturor participanților pentru prezența la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale și a apreciat în mod special implicarea savanților din străinătate. Aprecieri aparte a adresat și savanților din Japonia, Germania, Maria Britanie, dar și din Republica Moldova, care, pe post de formatori, au participat și la Școala de toamnă în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale care a precedat această întrunire importantă. „Sunt evenimente care au impact deosebit atât asupra dezvoltării științei în țara noastră, cât și asupra procesului de pregătire a cadrelor. Consider că acest schimb de informație, schimb de rezultate de ultima oră va fi benefic pentru cercetătorii noștri și asta pentru că noi nu întotdeauna avem posibilitatea să mergem în alte țări pentru a participa la atare foruri de anvergură”, a remarcat președintele AȘM, exprimându-și certitudinea că această conferință va impulsiona dezvoltarea științei în Republica Moldova.

thumbnail-4

Conferința se desfășură în incinta Institutului Muncii, sub auspiciile UTM, AȘM, USMF „N. Testemițanu”, Societății de Inginerie Biomedicală din Moldova, în colaborare cu Federația Internațională pentru Inginerie Medicală și Biologică, Comisia Europeană „NanoMedTwin”, Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare, Global Biomarketing Group – Moldova, SA IMUNOTEHNOMED SRL și Medexcom-Teh SRL.