Candidații la funcția de consilier local și/sau la funcția de primar care sunt membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere trebuie să își suspende activitatea din funcție pe perioada campaniei electorale.

În acest context, ei vor prezenta organului electoral, care i-a înregistrat în calitate de concurenți electorali, documentele (ordinul, dispoziția, hotărârea etc.) care dovedește faptul suspendării acestora din funcția deținută, pe perioada campaniei electorale, într-un termen de cel mult trei zile de la data adoptării hotărârii de înregistrare a acestora.

Din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea persoanele care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere:

# viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din oficiu ai Guvernului;
# conducătorii autorităţilor publice centrale;
# preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;
# primarii şi viceprimarii;
# pretorii şi vicepretorii.

Amintim că astăzi, 19 septembrie, este ultima zi pentru depunerea dosarelor candidaților la funcția de consilier local și/sau la funcția de primar în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019.