Echipei #diez îi place să descopere locuri și lucruri noi în Chișinău. Cu această ocazie am pornit să explorăm istoria și tainele muzeelor din Capitală. În acest articol veți afla toată istoria muzeului, programul de lucru, prețul, dar și cum puteți ajunge acolo.

În a cincea ediție vă relatăm despre Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Adresa: strada Mihail Kogălniceanu 82

1

Transport: nu există vreun transport public care circulă în direcția muzeului, dar prin zonă circulă troleibuzul 3 și microbuzele 124 și 129.

Număr de telefon: (022) 244-002

Program de lucru: aprilie-octombrie: 10.00-18.00, noiembrie-martie: 10.00-17.00. Accesul în muzeu se permite cu jumătate de oră înainte de închidere. Luni este zi de odihnă, iar ultima zi de miercuri din fiecare lună este Zi de igienizare.

Prețul biletului: 10 lei, dar pentru elevi – 2 lei, studenți – 5 lei. Intrarea este gratuită pentru toate persoanele în ultimele zile de sâmbătă și duminică ale lunii, dar și pentru:

# copii preșcolari (până la șapte ani), copii din instituții rezidențiale (școli-internat auxiliare, școli de tip internat pentru orfani și rămași fără îngrijirea părinților, instituții speciale pentru copii cu deficiențe fizice și senzoriale, școli-internat sanatoriale, case de copii);

# copii în vârstă de până la 18 ani cu dizabilități, precum și persoana însoțitoare a acestora;

# adulți cu dizabilități, precum și persoana însoțitoare a acestora;

# delegații oficiale și delegații cu caracter cultural;

# angajați ai rețelei muzeale naționale, Ministerului Culturii și instituțiilor naționale din domeniul patrimoniului cultural;

# militari în termen ai Armatei Naționale;

# membri ai ICOM (Consiliul Internațional al Muzeelor) și ICOMOS (Consiliului Internațional al Monumentelor și Siturilor).

Ghidaj în limba română (pentru un grup) în muzeele subordonate Ministerului Culturii:

# pentru copii din instituțiile rezidențiale (școli-internat auxiliare, școli de tip internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, instituții speciale pentru copii cu deficiențe fizice și senzoriale, școli-internat sanatoriale, case de copii) – gratis;

# pentru militarii în termen ai Armatei Naționale – gratis;

# pentru elevi, studenți – 30 de lei;

# pentru adulți – 50 de lei;

Ghidaj în alte limbi:

# pentru elevi, studenți – 80 de lei;

# pentru adulți – 100 de lei.

Site-ul Muzeuluiwww.muzeu.md.

12

Complexul arhitectural-istoric al muzeului este amplasat între străzile M. Kogălniceanu-A.Şciusev, M. Cebotari-Sfatul Ţării. Clădirea principală a fost construită special pentru muzeu între anii 1903-1905 după proiectul în stil mauritan de arhitectul Vladimir Ţîganko. Edificiile muzeului sunt monumente de arhitectură de importanţă naţională.

Facebook: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău este cel mai vechi muzeu din Republica Moldova. Acesta a fost fondat în anul 1889. Inițial, acesta era Muzeu Agricol și a fost construit în locul spitalului pneumologic. Pe parcursul existenţei sale şi-a lărgit treptat domeniul de activitate, creând colecții ce reflectă istoria naturală, natura contemporană, evoluţia societăţii umane şi cultura tradiţională de pe teritoriul zemstvei Basarabiei, iar mai târziu a Republicii Moldova.

Pe 30 aprilie 1906 a avut loc inaugurarea primei expoziţii în cadrul muzeului. În acelaşi an pe teritoriul muzeului a fost organizată şi prima Grădină Botanică din Basarabia, grădină care există şi astăzi, şi constituie o expoziţie vie a florei meleagurilor pruto-nistrene.

Iniţiatorul deschiderii muzeului a fost baronul Alexander F. Stewart, membru (ulterior preşedinte) al Consiliului Zemstvei guberniale şi magistru în zoologie.

14

Muzeul dispune de o Sală de Expoziţii temporare în care se etalează diverse expoziţii atât din patrimoniul propriu, cât şi din alte muzee. Au devenit tradiţionale expoziţiile de artizanat ale meşterilor populari care se organizează în fiecare an.  În prezent, muzeul deţine un patrimoniu de peste 140 de mii de piese. Au fost create numeroase expoziţii care au pus în valoare lumea animală şi vegetală, bogăţiile naturale ale ţinutului și care au reflectat îndeletnicirile populaţiei.

17

18

19

20

Conform structurii, muzeul este divizat în trei secţii mari – etnografie (cultură materială, spirituală, artă populară), ştiinţe ale naturii (geologie, paleontologie, zoologie, botanică, grădina botanică ş.a.) şi expoziţia pavilionară „Ecologia naturii şi cultura Moldovei”.

AICI puteți vedea ce expoziții sunt deschise în cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău.

Valoare de unicat are scheletul unui Deinotherium gigantissimum descoperit în anul 1961 lângă satul Pripiceni-Rezeşi, fiind unul dintre cele mai mari schelete ale acestei specii și măsurând circa şase metri în lungime şi patru metri în înălţime.

56r

226

464e6

43567

Extrem de valoroase sunt şi tezaurele arheologice din fondurile muzeului: de la Cărbuna, Valea-Rusului, Frumuşica, Mateuţi, Mărcăuţi, Şestaci, Hansca, Doroţcaia ş.a. În cadrul tezaurului numismatic de la Lărguţa au fost descoperite monede din secolul IV î.e.n. cu efigiile regelui Macedoniei Filip al II-lea. Colecţiile etnografice ale muzeului numără peste 50 de mii de piese. Un loc aparte, aici, îl ocupă costumele naţionale şi covoarele basarabene – cea mai veche, bogată şi reprezentativă colecţie din republică. Suprafaţa sălilor de expoziţie ale muzeului este de peste 2 300 de metri pătraţi. În anul 1994 aici a fost inaugurată expoziţia permanentă cu genericul „Natura. Omul. Cultura”. Spectatorul poate vedea evoluţia lumii organice de la cele mai primitive organisme până la ultimele etape ale evoluției.

Piese din colecţia muzeului au fost expuse la diverse expoziţii organizate în multe ţări ale Europei, Americii, Africii şi Asiei.

15

23

Chiar de la începutul existenţei sale muzeul devine un centru ştiinţifico-cultural important al Basarabiei, cunoscut nu numai în Rusia ţaristă dar şi în Europa occidentală.

Timp de peste un secol de la inaugurare, Muzeul a avut mai multe denumiri:

1889: Muzeul agriculturii

1926: Muzeul zoologiei, agriculturii

1926-1927: Muzeul național al istoriei naturale din Chișinău

1927-1940: Muzeul regional din Basarabia

1940-1957: Muzeul republican din RSSM

1957-1983: Muzeul de stat a istoriei și studierii plaiului natal

1983-1991: Muzeul de stat a studierii plaiului natal

1991-curent: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău

16

Fiind primul muzeu din ţară, a contribuit la crearea reţelei muzeale şi a şcolii naţionale de muzeologie. În prezent, activează în direcţia organizării muzeului în aer liber de arhitectură populară – Muzeul Satului. Muzeul are următoarele filiale: „Conacul Balioz” din satul Ivancea, Orhei, Vila cu Parc Mândâc din raionul Drochia şi Ţâpova-Saharna din raionul Rezina.

22

Foto credit: visit.md

Surse: orasulmeuchisinau.wordpress.comvisit.md.