Dan Perciun este cel mai tânăr candidat care a câștigat pe circumscripția uninominală. Acesta are 27 de ani și este membrul PAS. Prin urmare, până se validdează mandatele, tânărul politician a publicat pe pagina lui de Facebook agenda activităților pe care le va realiza în urmăoarele 3 luni.

#Educație

1. Salarizarea cadrelor didactice și a managerilor instituțiilor de învățământ

# întâlniri cu angajații din educație din circumscripție pentru a clarifica în detalii de ce salariile unora au scăzut (sau au crescut mult sub cele 20-50% promise)
# analiza în profunzime a cadrului normativ și legislativ nou în comparație cu cel abrogat
# elaborarea propunerilor pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

2. Birocrația în educație

# inventarierea tuturor documentelor și rapoartelor pe care le pregătesc profesorii și directorii instituțiilor de învățământ
# evaluarea publică a utilității acestora
# înaintarea propunerilor pentru eliminarea documentelor inutile

3. Plăți informale în școli și grădinițe

# instruiri pentru părinți cu privire la bunele practici în gestionarea asociațiilor de părinți

Transport public

#Analiza situației la RTEC și PAU în Chișinău și a modului în care este gestionată rețeaua de transport public în alte orașe din țară

Fondul locativ

# Monitorizarea implementării legii condominiului
# Oferirea susținerii pentru asociațiile de locatari

Tineret

# Monitorizarea pregătirii pentru tranziția la planuri cadru flexibile în școlile selectate de minister
# Monitorizarea situației privind tergiversarea creării Agenției Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret

Cu studii la Cambridge și cu venit de 380.000 de lei. Cine este Dan Perciun, cel mai tânăr candidat, care a câștigat pe circumscripția uninominală