La 12 noiembrie 2018 IDEP Moldova organizează conferința „Tratament decent și retragere calitativă”. Evenimentul urmează să întrunească specialiști din domeniul medical, bancar, asigurări, reprezentanți ai autorităților publice locale și asistenței sociale, persoane interesate de un tratament decent și o retragere calitativă, atât din țara noastră, cât și din România. Evenimentul va avea loc la Forum Business Centru, str. M. Varlaam 63/24.

Potențiali beneficiari ai serviciilor și persoane interesate de investiții, vor căuta soluții pentru depășirea problemelor în regiune la capitolul tratamentului decent și retragerii calitative.

Bilete la conferință le puteți găsi aici.

În cadrul evenimentului vor participa peste 150 specialiști din regiune, care urmează să discute o temă ce capătă o voce tot mai sonoră din cauza cererii sporite din partea consumatorilor de servicii medicale, precum și multiplelor provocări la care sunt supuse sistemele medicale din ambele țări. Peste 25 de speakeri vor împărtăși propria experiență, expertiza, bunele practici și propuneri concrete pentru un tratament decent și retragere calitativă. Fiecare participant va avea în mapă lista locațiilor disponibile (inclusiv cu număr cadastral MD și RO) pentru constituirea transparentă a unui azil privat.

private2

Problemele legate de tratamentul și îngrijirea persoanelor de vârsta a treia devine tot mai actuale în contextul exodului activ al tineretului. Cei plecați lasă aici, părinți, ce au nevoie de suport de ordin medical sau social. Migrația populației active are efecte dezastruoase asupra sistemului medical, paralel cu cerințele sporite a populației de vârstă înaintată. Pe de altă parte numeroși concetățeni de ai noștri activează  în aziluri de bătrâni și posedă pregătirea și competențele necesare. Crearea azilurilor de bătrâni private oferă mai multe oportunități pentru reprezentanții din diaspora dornici să revină acasă, în deosebi celor ce doresc să revină în țară și să întemeieze un azil de bătrâni privat aici, în Moldova, să poată oferi aceeași grijă pe care o oferă străinilor și băștinașilor ce au nevoie de așa servicii.

Mai multe informații vedeți aici.