Astăzi, elevii au susținut ultimul examen din sesiunea de BAC 2018, la disciplina solicitată. Cei mai mulți elevi au optat pentru examenul de geografie, 9 562. Iată subiectele pe care le-au avut de rezolvat elevii la proba de geografie.

Exercițiul 1. Adevărat sau Fals

a) Biosfera este învelișul care cuprinde totalitatea viețuitoarelor și mediul lor de viață

b) Criza demografică ansamblu de măsuri pentru a reține sau a stimula creșterea populației

Exercițiul 2. 

2.1 Indică două elemente meteorologice

2.2 Indică două ramuri economice pentru care e importantă prognozarea vremii

2.3 Dă exemplu de impact al grindinei asupra societății umane

Exercițiul 3. De unit elemente din coloana A cu cele din coloana B

Coloana A: sectorul primar, sectorul secundar, sectorul terțiar

Coloana B: industria extractiva, învățământul, industria alimentară, pescuitul, agricultura

Exercițiul 4. 

4.1 Produse chimice utilizate în agricultură și industria ușoară

4.2 Indică un factor de amplasare a industriei celulozei

4.3 Indică cauza ce determina specializarea statelor înalt dezvoltate din Europa în industria chimio-farmaceutica

Exercițiul 5. Argumentează importanța reliefului de câmpie în agricultură, argumentează importanța reliefului montan în turism, numește o zonă montană din Eurasia unde se practică turismul de recreație.

Exercițiul 6. Calculează în grade și km desfășurarea Australiei pe meridianul 140 grade long. E

Exercițiul 7. Indică coordonatele geografice ale vulcanului Kilimanjaro

Exercițiul 8. Completează schema cu 2 exemple de mări continentale și mări deschise

Exercițiul 9. Tabel clasificarea hazardurilor după tipul acestora: geomorfologice, climo-meterologice, hidrologice

Exercițiul 10. Analiza climogramei

Exercițiul 11. Se dă o diagrama ce ține de ponderea electrocentralelor în Germania și India

11.1 Indică cauza ce determina ponderea mai mare a termocentralelor în ambele state

11.2 Indică doi factori de localizare a termocentralelor

11.3 Argumentează de ce în India ponderea hindrocentralelor e relativ mare

Exercițiul 12. Argumentați cauza ce determina:

a) poziția favorabilă a României prin faptul că are ieșire directă la Marea Neagră

b) densitatea mai mare a populației în partea europeană a Rusiei

Exercițiul 13. Întrebări privind problema asigurării cu resurse minerale

1) Argumentează o cauză care a dus la problema asigurării cu substanțe minerale utile;

2) Numește 2 ramuri ale industriei care utilizează cantități mari de substanțe minerale utile;

3) Explică o modalitate prin care Japonia a devenit unul dintre producătorii cei mai mari de oțel chiar dacă nu dispune de resurse de metale feroase pe teritoriul său.

Exercițiul 14. De caracterizat zona de stepă după algoritmul:

  1. Două state în care aceasta este prezentă
  2. Tipul de sol întâlnit în această zonă
  3. Numește o subramură a culturii plantelor practicată în această zonă

Exercițiul 15. Indică 2 cauze ce duc la degradarea solului, o consecință, 2 măsuri de soluționare aplicate de către agricultori și o măsură pe care ai aplica-o tu personal pentru a contribui la soluționarea problemei degradării solului.

***

Subiectele sunt colectate exclusiv în baza memoriei elevilor ce au susținut BAC-ul. Dacă doriți să ne ajutați cu completarea subiectelor, vă rugăm să o faceți în comentarii sau mesaje. Cu toate acestea, versiunea originală a testului poate arăta diferit.