Durata anului de studii este de 33 de săptămâni în învăţământul primar și de 35 de săptămâni în învăţământul gimnazial şi liceal, repartizate pe semestre relativ egale. În clasele terminale a IX-a şi a XII-a, durata anului de studii este de 34 de săptămâni, potrivit articolului 22 din Codul Educației.

Anul școlar 2017-2018 are următoarea structură:

semestrul I 01 septembrie – 22 decembrie 2017;
semestrul II 09 ianuarie – 31 mai 2018.

Pentru clasele terminale a IX-a și a XII-a semestrul II se va încheia la 25 mai.

Pe parcursul anului școlar, toți elevii vor beneficia de vacanţe, după cum urmează:

vacanța de toamnă 30.10.2017 – 05.11.2017 (7 zile);
vacanţa intersemestrială (de iarnă) 23.12.2017 – 08.01.2018 (17 zile);
vacanţa de primăvară 08.03. – 11.03.2018(4 zile);
vacanţa de Paşti 07.04. – 16.04.2018(10 zile).

Pentru elevii claselor I-VIII și X-XI se stabilește:

vacanţa de vară 01.06.2018 – 31.08.2018 (92 zile)
Pentru elevii claselor absolvente, a IX-a și a XII-a, situația academică se va încheia până la
25.05.2018.

Sesiunea de examene se desfășoară:

a. la absolvirea învățământului gimnazial, clasa IX: 04 – 14 iunie, 2018;
b. la absolvirea învățământului liceal, clasa XII: 05 – 22 iunie, 2018.

Testarea națională în învățământul primar, se desfășoară în perioada 03-22 mai 2018.

Planul-cadru este aprobat prin ordinul ministrului educației, este obligatoriu pentru toate
instituțiile de învățământ general și reglementează organizarea procesului educațional pentru anul
de studii 2017-2018 în învățământul primar, gimnazial și liceal.