Primarul Capitalei Dorin Chirtoacă a convocat astăzi şedinţa Comisiei municipale pentru situaţii excepţionale, ca urmare a cutremurului de pământ produs în noaptea de 24 septembrie. În cadrul şedinţei, a fost evaluată situația pe teritoriul municipiului Chișinău, dar şi acţiunile ce vor fi întreprinse de către serviciile municipale de profil.

În urma informaţiilor prezentate de Departamentul pentru Situaţii Excepţionale, preturile de sector, serviciile municipale şi primăriile localităţilor suburbane, nu s-au înregistrat sinistrați, pagube materiale, alunecări de teren și nu s-au creat probleme pe șantierele de construcție și la barajele lacurilor de acumulare din municipiu.

În același context, Dorin Chirtoacă a menţionat că seismul produs este cel mai puternic din ultimii 26 de ani, iar municipiul Chișinău a rezistat acestei calamități naturale, fiind atestate câteva deconectări în regim de avariere a punctelor de furnizare a energiei electrice din municipiu și circa 15 cazuri de fisuri minore a zidăriilor în instituțiile de învățământ școlar și preșcolar.

De asemenea, în sectorul Botanica, la grădinița de copii nr. 89 s-a surpat podeaua în una din camerele de zi și s-a fisurat un perete din compartimentul de distribuție electrică, iar la liceul Bogdan Petriceicu Hașdeu s-a atestat o fisură de perete într-o clasă de studii.

În ambele cazuri, a fost convocată comisia pentru situații excepționale sectorială care va evalua și întreprinde măsurile necesare pentru a nu periclita procesul de învățământ.

Pentru a exclude orice situații de acest gen, dar și pentru siguranța cetățenilor, de către serviciile municipale urmează să fie verificate minuțios toate instituțiile de învățământ în care s-au semnalat careva probleme, inclusiv a clădirilor și obiectivelor din centrul istoric al capitalei.