După încheierea primei etape de admitere în învățământul superior, la ciclul I – studii superioare de licență au fost înmatriculate 10.445 de persoane, iar la ciclul II – studii superioare de master au fost admise 4.945 de persoane. Specialitățile stomatologie, farmacie, drept, contabilitate, limbi moderne rămân a fi în topul preferințelor candidaților la studii superioare.

Potrivit reprezentantului Ministerului Educației Doina Usaci, candidaţii la admiterea în învățământul superior, ciclul I – studii superioare de licență au avut dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învățământ superior, iar ulterior urmând să fie înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învățământ.

La ciclul I – studii superioare de licență, la I etapă de admitere, în instituțiile de învățământ superior publice au fost înmatriculate la locurile cu finanțare de la buget 4.602 persoane şi la cele cu finanțare pe bază de contract 4.526 de persoane (Plan: total – 17.416 locuri, dintre care – 5.930 de locuri cu finanţare bugetară şi 11.486 de locuri prin contract cu achitarea taxei de studii, dintre care 2.707 pentru instituții private).

În instituțiile de învățământ superior private la ciclul I – licență au fost admiși 1.317 candidați.

Pentru ciclul II – studii superioare de master au fost înmatriculate la locurile bugetare 3.102 persoane și la cele pe bază de contract 1.843 de persoane (Plan: total 7.484 locuri, dintre care: 3.468 locuri cu finanțare bugetară și 4.016 locuri cu finanțare prin contract, inclusiv 1.286 de locuri pentru instituțiile private).

În sesiunea de bază au încheiat admiterea următoarele instituţii de învățământ superior:

1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”;
2. Academia „Ştefan cel Mare” MAI;
3. Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Cele mai solicitate specialități:

1. Stomatologie – 28 cereri / 1 loc
2. Farmacie – 14 cereri / 1 loc
3. Drept – 20 cereri / 1 loc
4. Contabilitate – 9 cereri / 1 loc
5. Business și administrare – 7 cereri / 1 loc
6. Finanțe și bănci – 6 cereri / 1 loc
7. Tehnologii informaționale – 7 cereri / 1 loc
8. Jurnalism – 9 cereri / 1 loc
9. Limbi moderne – 10 cereri /1 loc.