Facultatea Teatru, Film și Dans a Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice anunță concurs repetat de admitere la studii cu finanțare bugetară și contra taxă. Facultatea asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artei teatrale, coregrafice, cinematografiei, managementului cultural artistic.

În acest sens, tinerii sunt îndemnați să depună dosarul pentru următoarele specialități:

Studii superioare de licență (Ciclul I)

# Dramaturgie și scenaristică
# Regie
# Scenografie
# Dans
# Coregrafie
# Culturologie
# Management artistic
# Actorie
# Imagine film și TV

Studii superioare de master (ciclul II)

# Istoria și teoria artelor audiovizuale

# Scriere dramatică și scenaristică

# Arta actorului contemporan

# Regia spectacolului contemporan

# Arta spectacolului coregrafic

# Patrimoniul cultural și manifestări artistice

Depunerea actelor pentru cel de-al doilea tur: 1-2 septembrie 2016.

Absolvenţii facultăţii activează în teatrele din Republica Moldova și din străinătate, în cadrul companiilor media publice și private, a altor instituţii culturale în calitate de actori, regizori, dramaturgi, scenarişti, teatrologi, pedagogi, maeştri de balet, directori şi manageri de teatru sau cămine culturale, precum și directori de imagine film și TV.