Elevii din școlile profesionale și colegii își doresc condiții mai bune de studii și o participare mai largă la procesul de luare a deciziilor în instituții.

Aceste doleanțe au fost transmise sâmbătă, 31 ianuarie, ministrului Educației, Maiei Sandu, de către membrii Consiliului Național al Elevilor din colegii și școli profesionale, care anterior au avut discuții cu colegii lor din 29 de instituții din Chișinău.

Tinerii au menționat că problemele esențiale cu care se confruntă țin de baza tehnico-materială învechită și atitudinea cadrelor didactice din sistem, unele dintre care nu încurajează spiritul liber și participarea elevilor în viața școlii.

Astfel, deși în multe instituții de învățământ profesional tehnic există consilii ale elevilor, unele dintre ele nu sunt funcționale, recomandările acestora nefiind luate în calcul de administrațiile instituțiilor de învățământ.

În discuțiile cu elevii, Maia Sandu a menționat că Ministerul Educației a inițiat un amplu proces de reformă a sistemului de învățământ profesional tehnic, care prevede inclusiv modernizarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ. Un aspect important al acestui proces ține de îmbunătățirea calității predării și a managementului instituțiilor. „Profesorii trebuie nu doar să își îmbunătățească cunoștințele pe conținutul materiilor școlare, dar și să se preocupe de faptul ca școala să devină un mediu atractiv și prietenos din toate punctele de vedere”, a menționat Maia Sandu.

Astfel, Ministerul Educației este în proces de elaborare a unui mecanism de evaluare a cadrelor didactice, la care vor participa pe larg și elevii. În acest context, ministrul a relevat necesitatea sporirii gradului de pregătire a viitorilor profesori, materiile predate în universitățile pedagogice urmând să fie corelate cu schimbările care au loc în sistemul educațional și în societate în general. „Trebuie să reușim să aducem oameni de calitate în pedagogie și, în acest context, Ministerul Educației își propune ca unul dintre obiectivele de bază să devină sporirea atractivității și prestigiului profesiei de pedagog. Vom opta pentru atragerea celor mai buni elevi din țară la aceste specialități și vom cere ca bursele la pedagogie să fie cele mai mari”, a mai spus ministrul.

Totodată, Ministerul Educației lucrează acum la un nou mecanism de salarizare a cadrelor didactice, remunerarea acestora urmând să se facă în bază de performanțe.

Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional secundar și post-secundar a fost creat de Ministerul Educației la începutul anului curent de studiu. Scopul acestuia este de a asigura dreptul la opinie și libera exprimare a elevilor. Cei 34 de membri ai CNE din colegii și școli profesionale au fost selectați de către o comisie, în urma unui concurs național la care au participat 44 de elevi.

Consiliul Naţional al Elevilor urmează să se întrunească o dată în trei luni, iar în cadrul şedinţelor vor fi abordate problemele cu care se confruntă elevii şi soluţiile propuse de aceştia.