Provocarea „Şcoala Modernă” este în plină desfăşurare. Tinerii sunt receptivi, propun idei şi soluţii pentru a rezolva problema educaţională din Republica Moldova. Tinerii îşi doresc să accelereze procesul de modernizare a curricumului naţional pentru învățământul general.

 

Provocarea Şcoala Modernă

Provocarea Şcoala Modernă

Centrul de Inovații Sociale (MiLab) a lansat săptămâna trecută Provocarea, un apel către societate pentru a veni cu soluții la o problemă concretă. Prima ediție a Provocării – “Școala Modernă”, încurajează tinerii, parinții acestora, profesorii, antreprenorii și pe oricine are idei creative să propună soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor. Mai multe detalii despre proiect puteţi citi aici.

La o săptămână de la lansarea proiectului online, sunt propuse zeci de soluţii optime pentru fortificarea sistemului educaţional. Iată cele mai noi soluţii pentru cercetare, propuse de participanţii proiectului.

Cum facem ca școala să dezvolte competențe utile pentru viață?

#1. Situații de problemă în viață

Soluția prevede formarea competențelor în domeniul matematică, științe, tehnologii prin intermediul rezolvării unor situații concrete, întâlnite de elevi în viață. În realizarea soluţiei vor fi implicați autori ai situațiilor, profesorii și elevii. Se vor alcătui un șir de situații problemă, care vor fi propuse elevilor pentru a le soluționa. Situații de tipul: ridicați o cratiță fierbinte de aluminiu de pe aragaz; determinați volumul de pământ extras în timpul săpării unei fântâni. Elevii fiind puși în astfel de situații, vor căuta toate soluțiile.

#2. Concurs – Învățăm fizica ghicind ghicitori

Pentru a stimula interesul elevilor întru studierea disciplinei școlare – fizica, li se va propune să raspunda la un șir de ghicitori fizice. Fiecare elev va avea posibilitatea sa găseasca răspunsul la ghicitori, numai în cazul când va cunoaște materia studiată. Se referă la competența matematică, științe și tehnologii. În realizarea ei ar fi implicați atât profesorii cât și elevii claselor gimnaziale. Se poate organiza un concurs la care fiecare prticipant sa primească o broșură cu ghicitori în conformitate cu materia studiată.

#3. Descoperim talentul elevilor și-l dezvoltăm

Toate competențele-cheie prevăzute de Curriculum Național duc la formarea unei personalități bine închegate și multilateral dezvoltate. Dacă ne-am axa, însă, cel mai mult, pe ceea ce copilul poate face și-i place, adică pe talentul lui, care trebuie descoperit de mai mulți factori de decizie (diriginte, psiholog școlar, părinți, cadre didactice ce-i predau, etc), atunci, elevul va vedea mai clar succesul său, va prinde la curaj, va fi motivat să muncească asupra creșterii sale în acest domeniu. Toate acestea vor contribui la formarea unui cetățean cu încredere în forțele proprii, care va ști unde merge după absolvire. Va avea un serviciu care-l face din plăcere, pentru că este legat de talentul/hobby-ul său.

#4. Competența de învățare/de a învăța să înveți: surse, independent, împreună, autoafirmare, planuri

Elevul trebuie să fie învățat cu procedeele de muncă intelectuală, să se orienteze în studierea informației din orce sursă. Poate să activeze în munca sa de elev independent, în cooperare cu alți colegi. Este important în zilele noastre să se afirme pozitiv atât cât e posibil. Atunci când vrea să cunoască ceva trebuie să-și facă un plan de realizare. Noi, învățătorii suntem obligați să le explicăm anumite tehnici de lucru cu diverse izvoare, să-i obișnuim să lucreze cu teste ce au structuri variate. Un copil bine înarmat cu algoritmi buni de învățare nu are nevoie de multă memorare și reproducere inutilă. Lucrul cu dicționarele, fișele de lectură vor fi de folos elevului de vârstă școlară mică să lucreze cu orice text literar sau științific.

#5. Descoperirea vocației la elevi

Una din cele mai mari probleme la moment este faptul că elevii după ce finisează studiile în liceu, nu ştiu încotro să o apuce, din lipsa spiritului de iniţiativa de a alege ceea ce îi place sau ar dori să se ocupe pe viitor. Astfel bine venit ar fi un curs, probabil pentru clasele mai mari, de autocunoaştere cu psihologi în domeniu, interacţiune directă cu mai multe domenii de activitate, se poate chiar de invitat la lecţiile date persoane iubitoare de ceea ce fac din mai multe arii.

#6. Monetizarea prin modernizare și marketing eficient

Luând în considerație faptul că am ales subiectul de Exprimare Culturală și Conștientizarea Valorilor Culturale, propun soluțiile:
# Impact? Va dezvolta gradul de conștientizare, promovare în rândul populației existente, diasporei și mediului turistic;
# Competența la care se referă? Cultura exprimată prin diverse tipuri de meșteșuguri, îmbinate cu stil modern, prezentate de către tineri talentați care vor fi instruiți de specialiști moderni în artă;
# Pe cine implicăm? Pentru dezvoltarea proiectului vom recurge la colectare de fonduri de la fundațiile din domeniu, vom colabora cu Uniunea Meșterilor Populari; se vor stabili paşii de implementare.
Se fac ședințe și WS-ri (Workshopuri), vom invita profesioniși, și tineri care să demosntreze master-classuri, elemente noi de decor, se va lucra după o strategie strictă.

Centrul de Inovații Sociale – MiLab, propune tuturor celor interesați să vină cu propriile idei și soluții, care ar răspunde provocării. Trimite soluția ta, care ar corespunde următoarelor criterii: aplicabilă într-un termen scurt (varianta pilot pregătită în maxim o lună de la selectare); eficiență după raportul cost-efect; aduce rezultate măsurabile în 4 luni de zile (faza de pilotare).10636542_1567520326804495_2596791067049129271_o

Top 5 soluții, votate de susținători ca cele mai bune, vor fi premiate. Soluţiile sunt aşteptate până pe 22 decembrie pe www.inovatii.gov.md sau MiLab.

Irina Gurdila