Bundestagul german invită şi în anul 2015, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru a absolvi un stagiu în cadrul biroului unui parlamentar german. Data limită de depunere a dosarelor este până la 15 iulie 2014.

Participanţilor la program li se oferă astfel posibilitatea de a face cunoştină cu sistemul parlamentar german, cu procesele decizionale precum şi să acumuleze experienţă practică privind activitatea parlamentară. Programul durează de la 1 martie până la 31 iulie 2015. Participanţii vor primi o bursă lunară în valoare de 450 de Euro. Cheltuielile de călătorie, asigurare şi cazare vor fi suportate de către partea germană.

Ambasada Germaniei la Chişinău comunică că termenul de depunere a dosarelor pentru Bursa Parlamentară Internaţională (IPS) a Bundestagului German 2015 – a fost prelungit până la 15.7.2014 (inclusiv).

Mai multe despre acest subiect pe www.chisinau.diplo.de.