Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) cere de la o mamă încasarea a circa 34 de mii de lei, de care a beneficiat cu titlu de indemnizație de maternitate. Și asta pentru că femeia ar fi muncit în acea perdioadă și nu ar fi avut dreptul la indemnizație.

Prin acţiunile femeii au fost încălcate prevederile Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă, care menționează că dreptul persoanei asigurate la indemnizaţia de maternitate se stabileşte dacă aceasta confirmă, prin declaraţie de propria răspundere, pierderea venitului asigurat pentru întreagă perioadă a concediului medical.

Pârâta, aflându-se în concediul de maternitate, a activat prin cumul la Colegiul de Medicină din orașul Cahul, şi a beneficiat de salariu pentru perioada martie-iulie 2014, şi astfel nu s-a încadrat în prevederea normei date, pentru a beneficia de indemnizaţia de maternitate.

Potrivit Hotărârii Guvernului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă expres prevede că pentru perioada concediului de maternitate, care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia, şi în asemenea situaţii pentru perioada de suprapunere, indemnizaţia plătită se restituie.

Prin încheierea Judecătoriei Cahul, procesul civil a fost încetat, pe motiv că pricina nu urmează să fie judecată în procedură civilă. CNAS a depus recurs împotriva instanței de fond, iar Curtea de Apel Cahul a remis cauza la rejudecare, în aceeași instanță.