Admiri profesia de polițist și vrei să îmbraci uniforma? Îți dorești să servești patria și să muncești pentru securitatea țării și a cetățenilor? Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne îți oferă această oportunitate. Începând cu data de 1 iunie curent, a fost dat startul concursului de admitere pentru anul de studii 2020/2021, și anume la studii superioare de licenţă (ciclul I) şi studii superioare de master (ciclul II), în cadrul Facultății de Drept, Ordine Publică și Securitate Civilă (la zi și frecvență redusă, locuri bugetare și contra taxă).

Ofertă educațională

Domeniul de formare profesională: Drept

Specializări pentru poliție (cu frecvență, patru ani de studii, cu finanțare bugetară):
# Activitatea de urmărire penală (ofițeri de urmărire penală);
# Expertiză criminalistă (experți criminaliști).

Specializări pentru poliție (cu frecvență redusă, cinci ani de studii, cu finanțare bugetară):
# Activitatea de urmărire penală (ofițeri de urmărire penală);
# Ordine publică (ofițeri/ordine publică);
# Investigații speciale (ofițeri de investigație).

Specializări în bază de contract (cu frecvență/frecvență redusă, patru/cinci ani de studii):
# Activitatea de urmărire penală;
# Drept economic.

Domeniul de formare profesională: Protecția persoanelor și a proprietăților

Specializări pentru poliție (cu frecvență, trei ani de studii, cu finanțare bugetară):
# Ordine publică (ofițeri de ordine publică, carabinieri);
# Investigații speciale (ofițeri de investigație);
# Securitatea frontierei (ofițeri pentru poliția de frontieră);
# Securitatea penitenciară (ofițeri pentru administrarea națională a penitenciarelor).

Procesul de admitere

# La concursul de admitere pot participa toți deținători diplomelor care permit accesul la studii superioare de licență și masterat.

# Cererile pot fi depuse începând cu data de 1 iunie 2020 la Direcţia resurse umane a Academiei (adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21).

# Persoanele care nu doresc să se deplaseze în această perioadă la academie, pot depune cererile de participare la concurs pentru locurile bugetare la Serviciul resurse umane ale celui mai apropiat inspectorat de poliție din raza de domiciliu.

 Acte necesare

*În acest an nu a fost făcută publică lista documentelor necesare, respectiv o prezentăm pe cea din anul de studii 2019/2020.

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:
a. actul de studii cu anexa respectivă: copia pentru participarea la concurs şi originalul după anunţarea rezultatelor concursului;
b. decizia Comisiei medico-militare pentru persoanele care participă la concurs pentru locuri bugetare.
c. diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de ministerele de resort;
d. patru fotografii 3×4 cm şi una de 9×12 cm;
e. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
f. certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al părinţilor acestora;
g. certificatul care confirmă că unul dintre părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate, adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare postconflictuale cu caracter umanitar în Irak;
h. certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
i. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
j. certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), o copie a vizei domiciliului permanent al lor sau al părinţilor, livretul militar sau adeverinţa de premilitar. 

Taxe de studii

*În acest an nu au fost făcute publice taxele pentru studii, respectiv vi le prezentăm pe cele din anul de studii 2019/2020.

Pentru mai multe detalii, contactați Direcția resurse umane a Academiei „Ștefan cel Mare” la numărul de telefon 022 725 233, scrieți un e-mail la [email protected] sau accesați pagina oficială a Academiei.