„Tragedia din Hâncești a șocat și, dincolo de condoleanțele sincere familiei îndurerate, a trezit din nou întrebări care nu au primit la timp răspunsurile necesare pentru a evita drama aceasta. Este vorba de modernizarea vieții în localitățile noastre care întârzie exagerat de mult. De ce nu trăim și noi ca în Europa, de ce continuăm să fim lipsiți de apă și canalizare în case, iar iarna ne încălzim ca pe timpurile sovietice?”, se spune într-un mesaj al Platformei DA.

Deputata Inga Grigoriu are o parte dintre răspunsuri.

„Dragi prieteni, în luna martie am făcut mai multe adresări către diverse instituții ale statului cu privire la Constatările Curții de Conturi și ale Inspecției Financiare pe Fondul Ecologic Național (FEN). Din păcate, Fondul Ecologic Național, începând cu anul 2010, a devenit un instrument politic puternic, de ajutor în campaniile electorale, însă în detrimentul cetățenilor.

Astăzi, FEN a acumulat sute de proiecte ce nu au acoperire financiară, ale căror valoare depășește un miliard și jumătate de lei. Milioane de lei din banii cetățenilor sunt îngropate în pământ și nu este clar care va fi soarta de mai departe a construcțiilor și rețelelor demarate. Și, atenție, FEN anul acesta constituie 293 de milioane de lei! În câți ani de zile urmează să fie acoperite toate restanțele sau, mai corect, toate promisiunile electorale?

Este grav că autoritățile locale și centrale nu înțeleg cât de prost stăm la capitolul condiții demne de trai pentru locuitorii R. Moldova. Este groaznic că astfel se pune în pericol viața copiilor, a părinților și bunicilor lor. Iată doar câteva dintre constatările Curții de Conturi și a Inspecției Financiare pe FEN.

Hotărârea Curții de Conturi nr. 71 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței asupra gestionării Fondului ecologic național în exercițiul bugetar 2016.
Verificările auditului au identificat probleme și deficiențe majore în gestionarea mijloacelor FEN, care au limitat economicitatea, eficiența şi eficacitatea gestionării mijloacelor acestuia, precum şi atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din FEN.

Astfel, s-a atestat că:

— FEN nu are un sistem adecvat de planificare a resurselor necesare, pe parcursul ultimilor cinci ani fiind aprobate proiecte investiționale în lipsa resurselor financiare necesare, depășind bugetele aprobate cu 289,0 milioane de lei per total;

— mijloacele financiare ale FEN sunt direcționate, în mare parte, spre proiectele destinate aprovizionării cu apă potabilă a populației și nu pe soluționarea problemelor de mediu și ecologie;

— în cadrul regulator aferent gestionării mijloacelor FEN, există neconcordanțe referitor la domeniile și direcțiile de utilizare a resurselor respective, precum și la termenul de prezentare a raportului final și la măsurile care urmează a fi întreprinse în cazul neprezentării acestuia;

— ședințele Consiliului de administrație s-au desfășurat cu abateri de la cadrul regulator, fiind admisă substituirea unui membru al acestuia de către mai multe persoane;

— modul și criteriile de preselecție, aprobare spre finanțare a proiectelor investiționale, precum și de distribuire a mijloacelor FEN necesită îmbunătățiri, unele proiecte fiind aprobate cu întârziere, în timp ce altele sunt examinate în regim de urgență;

— unii beneficiari de proiecte investiționale finanțate din FEN nu au întrunit toate criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului;

— nu a fost determinat de către experți modul de repartizare a proiectelor investiționale parvenite pentru expertizare;

— expertizarea proiectelor investiționale de către experții în domeniu este una formală și superficială, unele compartimente din Fișa expertizei nefiind completate și evaluate de experții în domeniu, iar evaluările incluse în aceasta nu sunt corelate cu prevederile Regulamentului privind administrarea FEN.

Iată doar o serie de grave încălcări! Este strigător la cer cum sunt gestionați banii noștri, ai cetățenilor contribuabili. Este grav ca în sec. XXI să nu beneficiem de servicii care să ne facă un trai mai demn.”