Îndată după ce a fost instaurat noul guvern în frunte cu Ion Chicu, am aflat că noul ministru al Educației este un moldovenist veritabil care manifestă atitudine negativă față de mișcarea unionistă din Moldova și care este împotrivă ca tinerii moldoveni să plece la studii în România. Haideți să analizăm ce își propune ministrul de Educație, Corneliu Popovici, în vederea dezvoltării sistemului educațional.

#1 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;

# Debirocratizarea activităţii cadrelor didactice şi desfășurarea procesului educaţional centrat pe nevoile elevului;

# Continuarea reformei curriculare și înnoirea manualelor, cu asigurarea concomitentă a formei printate și digitale;

# Elaborarea politicilor educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care să asigure: educaţia civică, educaţia cultural-artistică şi ştiinţifică, educaţia ecologică, educaţia prin sport, educaţia rutieră, educaţia pentru dezvoltarea durabilă;

# Prevenirea și combaterea violenței în școli;

# Asigurarea învățământului pentru minorităţile naţionale și pentru grupurile dezavantajate;

# Crearea cadrului normativ favorabil alimentării sănătoase a copiilor;

# Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței adresate elevilor cu potențial deosebit;

# Extinderea parteneriatelor cu business-ul în scopul dezvoltării programelor din învățămîntul profesional dual;

# Creșterea autonomiei universitare și crearea consorțiilor universitare;

# Creșterea calității și relevanței programelor de studii universitare;

# Crearea mecanismelor pentru monitorizarea parcursului profesional al absolvenților;

# Întărirea prestigiului internațional al universităților din Republica Moldova în vederea atragerii studenților străini, precum și consolidarea relaţiilor tradiţionale existente între Moldova şi diferite organisme internaţionale în domeniul educaţiei şi cercetării;

# Promovarea educației sportive și de voluntariat în școli;

# Promovarea sportului de masă și dezvoltarea de infrastructură sportivă accesibilă pentru toți cetățenii țării;

# Dezvoltarea de competiții sportive școlare și universitare și a unui spirit competitiv constructiv, în special pentru elevi și studenți;

Citește și:

„Unionismul – în codul penal”, contra studiilor în România și pentru Istoria integrată și limba moldovenească. Declarațiile „moldoveniste” ale noului ministru al educației

„Crearea judecătoriilor specializate și deschiderea a cel puțin unui aeroport internațional”. Care sunt prioritățile guvernului Chicu, până în 2020