Cabinetul de miniștri (tehnocrat) în frunte cu premierul Ion Chicu este deja, timp de o săptămână, în acțiune. Până în prezent, cel mai reușit rezultat obținut de executiv este înțelegerea cu Federația Rusă cu privire la un împrumut de jumătate de miliard de dolari, dar și micșorarea prețului la gaze naturale începând cu luna ianuarie. Mai târziu, pe site-ul guvernului a fost publicat Programul de activitate al guvernului care implică o serie de acțiuni concrete în mai multe domenii.

În cele din urmă, echipa #diez le-a analizat pe toate și scoate în evidență cele mai importante priorități ale guvernului Chicu. Precizăm că acest program este valabil până la alegerile prezidențiale din toamna anului 2020.

Vom acționa rapid și cu determinare pe dimensiunea combaterii criminalității și sporirii securității cetățenilor, or evoluția lucrurilor în acest domeniu este deosebit de gravă și se aseamănă foarte mult cu dezastrul anilor ’90 ai secolului trecut”, este specificat în preambulul documentului.

Pe plan internațional, guvernul Chicu va intensifica relațiile noastre cu Uniunea Europeană și va respecta toate angajamentele internaționale asumate în trecut, inclusiv Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și documentele semnate în cadrul Comunității Statelor Independente. Mai mult, va promova o politică externă echilibrată, consolidând statutul de neutralitate al Republicii Moldova.

Acum să trecem la prioritățile-cheie listate în Programul de activitate.

#1. Justiția

# Reformarea Curții Supreme de Justiție și evaluarea judecătorilor și a procurorilor (luând în considerare recomandările Comisiei de la Veneția și ale ODIHR);

Identificarea unui procuror general independent și integru;

# Investigarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor care se fac vinovate de devalizarea sistemului bancar al țării;

Atragerea expertizei internaționale în vederea susținerii prioritare a procesului de reformă a justiției, pentru a asigura finalitatea acestui exercițiu complex spre beneficiul poporului Republicii Moldova.

# Revizuirea competențelor președinților instanțelor judecătorești;

# Eficientizarea sistemului informațional judecătoresc prin excluderea intervenției factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor;

# Eficientizarea răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor;

# Crearea unei judecătorii specializate anticorupţie de primă instanţă și crearea unor complete anticorupție în cadrul Curții de Apel Chișinău şi Curții Supreme de Justiție;

# Îmbunatățirea sistemului de asistență juridică garantată de stat;

# Întreprinderea acțiunilor urgente pentru a nu admite blocaje în funcționarea puterii judecătorești.

#2. Ordinea publică

# Reducerea nivelului criminalității grave și deosebit de grave în țară;

# Restabilirea capacităților instituționale ale subdiviziunilor polițienești, prin identificarea și angajarea cadrelor cu pregătire profesională înaltă;

# Elaborarea și implementarea unui plan de măsuri pentru reducerea numărului de accidente rutiere.

#3. Administrația publică

Reangajarea în instituțiile publice a profesioniștilor tehnocrați disponibilizați de guvernul precedent pe criterii politice;

Angajarea pe principii de profesionalism și meritocrație a conducătorilor de instituții publice, inclusiv în cazul Serviciului Vamal.

#4. Politica externă

# Promovarea unei politici externe echilibrate, prin continuarea procesului de implementare efectivă și plenară a prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și ale Acordului de liber schimb (DCFTA);

# Restabilirea relațiilor pragmatice, strategice și mutual avantajoase cu Federația Rusă;

Reglementarea politică definitivă a conflictului transnistrean cu ajutorul comunității internaționale;

Recunoașterea internațională a statutului de neutralitate al Republicii Moldova;

Scoaterea serviciului diplomatic al Republicii Moldova de sub influența partidelor politice, prin modificarea Legii cu privire la serviciul diplomatic în sensul interzicerii afilierii politice a membrilor serviciilor diplomatice.

#5. Dezvoltarea economică și securitatea energetică

# Instituirea funcției de Avocat al antreprenorilor;

# Reducerea presiunii administrative asupra mediului de afaceri;

# Asigurarea funcționalității sectorului termoenergetic pentru perioada rece a anului;

# Restructurarea ÎS „Calea Ferată din Moldova”;

# Deschiderea a cel puțin încă unui aeroport internațional;

# Finalizarea construcției gazoductului Iași-Chișinău;

# Implementarea proiectului de interconectare energetică cu Uniunea Europeană.

# Asigurarea cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova după 1 ianuarie 2020.

#6. Finanțe publice

# Elaborarea și consultarea cu reprezentanții businessului a proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2020, care ar stimula creșterea economică și atragerea investițiilor;

# Consultarea și aprobarea proiectului de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

#7. Protecția socială și ocrotirea sănătății

# Aprobarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020;

# Aprobarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020;

# Majorarea ajutorului social pentru perioada rece a anului;

# Alocarea unui suport financiar unic în preajma sărbătorilor de iarnă pentru pensionari și beneficiarii de alocații sociale de stat;

# Majorarea salariilor angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;

Transcendentalizarea modalității de formare a prețurilor la medicamente;

Restabilirea programelor cu caracter social anulate de guvernul precedent, inclusiv a programului „Un doctor pentru tine” etc.

#8. Educația, cercetarea, cultura

Finanțarea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, inclusiv a instituţiilor de învăţământ superior de stat;

# Finanțarea cu prioritate a sporturilor cu potențial de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo;

# Ajustarea programei instituțiilor de învățământ la necesitățile mediului de afaceri;

# Continuarea reformei programei și înnoirea manualelor, cu asigurarea concomitentă a formei imprimate și digitale;

# Finalizarea lucrărilor la complexul Arena Chișinău, Aqua Center & Club de Tenis din municipiul Chișinău.

#9. Sectorul agrar

# Deblocarea exporturilor de produse agroalimentare pe piața Federației Ruse și extinderea listei exportatorilor de produse proaspete, băuturi alcoolice și produse conservate;

# Subvenționarea agriculturii din mediul rural, pentru a stimula investițiile în sectorul de postrecoltare și procesare a producției agricole (excluderea condiției de 50 % prezență a materiei prime proprii).