Perspectivele implementării Educației incluzive în cadrul Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT) din punct de vedere a participanților implicați în proces, îmbunătățirea serviciilor de ghidare în carieră și consiliere pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), ajustarea procesului educațional la necesitățile elevilor cu CES prin tehnologii asistive și comunicare asistată, raportul de reevaluare a dezvoltării copilului, fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/profesională – acestea și alte subiecte au fost discutate ieri, 17 septembrie, în cadrul unei ședințe de lucru organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

La eveniment au participat secretarul de stat în domeniul educației, Valentina Chicu, reprezentanţii KulturKontact Austria, ai Serviciului de Asistenţă Psihopedagogice (SAP) și Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică (CRAP), manageri ai instituțiilor din învățământul profesional tehnic etc.

În debutul discuțiilor, secretarul de stat, în domeniul educației, Valentina Chicu, a menționat că asigurarea tranziției elevului cu CES de la un nivel de învățământ la cel succesiv și, respectiv, de la o instituție la alta, este un proces dificil și stresant pentru elevi și necesită intervenții prompte și profesioniste a tuturor adulților, care se pot obține prin schimbul de informații și cooperarea între instituțiile de învățământ general și cele de învățământ profesional tehnic, prin crearea unui climat educațional favorabil și a unui mediu de învățare prietenos.

Participanții la ședința de lucru au împărtășit experiențele pozitive existente deja în sistemul învățământului profesional tehnic, punctând principalele realizări și provocările care urmează a fi depășite. De asemenea, au venit cu propuneri privind îmbunătățirea procesului de tranziție de la învățământul secundar ciclul I, gimnaziu la învățământul profesional tehnic secundar.

Menționăm că, în scopul sporirii accesului la formare profesională de calitate pentru elevii cu CES, MECC a emis Ordinul nr. 1430/2018, care prevede pilotarea incluziunii educaționale a elevilor cu CES în instituțiile de învățământ profesional tehnic în perioada octombrie 2018-iunie 2020. Dezvoltarea și promovarea educației incluzive în ÎPT se fundamentează pe asigurarea dreptului la educație de calitate și oferirea șanselor egale fiecărui copil, abordarea intersectorială şi multidisciplinară, cooperarea şi parteneriatul socio-educațional, flexibilitatea în activitatea didactică, abordarea individualizată şi valorificarea potențialului fiecărei persoane.