Proprietarii de bunuri imobile au profitat de prevederile legale, ce prevăd o reducere de 15% a impozitului imobiliar până la 30 iunie și au efectuat plățile ce se impun în acest termen. Grație acestui lucru, bugetul public național s-a majorat cu 400 de milioane de lei, anunță Serviciul Fiscal de Stat.

Potrivit prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova, impozitul pe bunurile imobiliare se achită în bugetul unității administrativ-teritoriale (primărie), conform locului de amplasare a bunului imobiliar, în două părți egale, până la data de 15 august și, respectiv, 15 octombrie.

Serviciul Fiscal de Stat face apel către deținătorii de bunuri imobiliare (case, garaje, apartamente etc.), care încă nu și-au exercitat obligațiunea de achitare a impozitului, să se grăbească. Data limită pentru plata primei tranșe (1/2 din suma totală a impozitului) este 15 august.

Pentru neplata impozitului pe bunurile imobiliare în termenii prevăzuți de legislație, se aplică, conform prevederilor art.228 alin. (2) din Codul fiscal, majorare de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, pentru perioada care începe după scadența impozitului și care se încheie în ziua plății efective inclusiv. Astfel, majorarea de întârziere pentru anul 2019 este stabilită în mărime de 0,0329% per zi.