Consiliul Național pentru Curriculum (CNC) a aprobat, la 5 iulie curent, noua generație de curricula modernizate la disciplinele din treapta gimnazială și treapta liceală. Acestea constituie cea de a patra generație de curricula și a doua generație de curricula centrate pe competențe.

În deschiderea ședinței CNC, ministra Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a accentuat că dezvoltarea curriculară a fost mult așteptată nu doar de comunitatea educațională, dar și de întreaga societate. Ministra a apreciat activitatea grupurilor de lucru, cei peste 170 de experți, reprezentanți ai mediului academic și practicieni, care au elaborat curricula modernizate. De asemenea, a fost remarcată implicarea și contribuția celor peste 1400 de cadre didactice, părinți, elevi în procesul de consultări și dezbateri publice, organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Totodată, ministra a subliniat necesitatea asigurării pregătirii și sprijinirii cadrelor didactice în procesul de implementare a curricula.

În total, au fost aprobate 19 curricula pentru treapta gimnazială și 16 curricula pentru treapta liceală, la următoarele discipline școlare, conform Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2019-2020:

Limbă și comunicare

Curriculum la disciplina Limba și literatura română – școala națională (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Literatura universală

Curriculum la disciplina Limba și literatura rusă pentru școlile cu instruire în limba rusă (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Limba și literatura ucraineană (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Limba și literatura găgăuză (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Limba și literatura bulgară (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Limba rusă pentru școlile cu instruire în limba română(gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Limba străină (gimnaziu și liceu)

Matematică și științe

Curriculum la disciplina Matematică (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Științe

Curriculum la disciplina Biologie (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Fizică (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Chimie (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Informatică (gimnaziu și liceu)

Educație socioumanistică

Curriculum la disciplina Istoria românilor și universală (gimnaziu și liceu)

Curriculum la disciplina Geografie (gimnaziu și liceu)

Arte

Curriculum la disciplina Educația muzicală

Curriculum la disciplina Educația plastică

Sport

Curriculum la disciplina Educație fizică (gimnaziu și liceu) 

Din 15 iulie curent, vor demara sesiunile de formare a formatorilor naționali și locali. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va realiza și alte activități de capacitare a instituțiilor de învățământ pentru implementarea cu succes a noii generații de curricula.