La sesiunea de Bacalaureat 2019 au fost admiși în total – 17164 de candidați. După anunțarea rezultatelor preliminare au fost depuse 9812 contestații. Numărul contestațiilor depuse este mai mic comparativ cu anii precedenți.

În comparație cu datele de anul trecut, de la aceeași etapă a sesiunii, rata de promovare pentru candidații din licee a crescut cu cca 3 puncte procentuale, iar rata totală a examenului de Bacalaureat a crescut cu aproape 5 puncte procentuale. Este în creștere și media obținută de absolvenți, iar pentru candidații din licee media mediilor la examenul de Bacalaureat este 7,14, față de 7,00 în 2018. Menționăm că o medie mai mare sau egală cu 7,00 au obținut 57% dintre candidații din licee, față de 52,5% în 2018.