Recent, au fost publicate rezultatele intermediare ale admiterii pentru anul de studiu 2018 - 2019 la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Aici, deja pentru al doilea an consecutiv, nu sunt acordate locuri bugetare pentru specialitățile farmacie și stomatologie.

În total, la această instituție de învățământ, în acest an, au depus actele 1036 de tineri, dintre care 405 au promovat concursul intermediar la studii cu finanțare bugetară, iar 364 – la studii prin contract. Din numărul celor 364 de persoane, conform rezultatelor intermediare, 116 elevi au fost admiși la farmacie, iar 125 la stomatologie.

Cea mai mare medie de concurs la stomatologie este 9.87, iar la farmacie 9.48. Chiar dacă elevii au medii destul de mari, aceștia au optat pentru studii la contract, deoarece locuri bugetare nu sunt, iar alte instituții de cu asemenea profil în Moldova nu există. Unica alternativă pentru studenți este să depună actele peste Prut, unde pot obține un loc bugetar la aceste specialități (de menționat că, și peste Prut la aceste specialități nu sunt oferite multe locuri, iar concurența este una destul de mare, mai noi, unele universități din România au pus și examene de admitere pentru elevii moldoveni).

De menționat că, valoarea contractului pentru stomatologie este de 31.700 de lei, iar la farmacie 30.500 de lei.

Totuși, de ce nu sunt oferite locuri bugetare deja de doi ani consecutiv la USMF?

Am apelat la comisia de admitere a universității, acolo ni s-a spus că locurile bugetare sunt acordate conform unei hotărâri a Guvernului, în care sunt stipulate specialitățile la care se oferă locuri la buget în fiecare an, în acea hotărâre nu se regăsesc specialitățile farmacie și stomatologie, respectiv pentru ele sunt acordate zero locuri finanțate din partea statului.

Am găsit și hotărârea în cauză, care a fost aprobată de Guvern în data de 4 iulie. Într-adevăr, în lista locurilor bugetare nu regăsim aceste două specialități. În acest sens, este important să știm că, statul în fiecare an studiază piața muncii, astfel în baza cerințelor atestate în urma studiilor se întocmește și lista de specialiști de care este nevoie în stat. În urma acestor constatări, se aprobă planurile (numite comanda de stat) de pregătire a cadrelor pe specialităţi şi domenii generale de studii, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituţiile de învățămînt superior. Respectiv, dacă aceste specialități nu se regăsesc în această listă, rezultă că piața muncii nu are nevoie de asemenea specialiști în acest an, astfel statul nu oferă locuri bugetare pentru acestea.