Academia de Științe a Moldovei a anunțat astăzi despre decesul fondatorului Grădinii Botanice, Alexandru Ciubotaru, exprimând condoleanțe familiei și apropiaților.

Academicianul, profesor universitar, doctor habilitat în biologie, fondator și director de onoare al Grădinii Botanice s-a stins la 26 aprilie 2017.

Pe 24 februarie, academicianul împlinise 85 de ani și era apreciate de comunitatea științifică la gradul de personalitate remarcabilă a ştiinţei naţionale, în special, a ştiinţei biologice.

În cadrul unei festivități dedicate zilei sale de naștere, prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu spunea despre el că: „Domnul academician Alexandru Ciubotaru este una dintre cele mai notorii personalități ale Republicii Moldova în domeniul științei și, de fapt, este reprezentant al generației de aur, cum deja s-a menționat”.

În cadrul tezaurului său științific se numără 750 de lucrări științifice, 20 de monografii, 60 de doctori și 12 doctori habilitați.

Conducerea Academiei de Stiințe a Moldovei, exprimă sincere condoleanțe și profundă compasiune îndureratei familii, rudelor, colegilor și apropiaților regretatului savant.