Pe parcursul lunii decembrie 2016, drept autosesizare în urma difuzării unui reportaj TV, colaboratorii secţiei Sănătatea alimentelor şi expertiza sanitară din cadrul CSP municipiul Chişinău, au întreprins o serie de controale, cu scopul evaluării reţelelor de comerţ a societăţilor cu răspundere limitată şi a societăţilor comerciale din capitală.

În total, au fost evaluate 31 de unităţi comerciale.

Pe parcursul evaluării, au fost stabilite mai multe încălcări, cum ar fi:

#. depistarea în proces de realizare a bucatelor culinare în cantitate de 273 kg 764 g, comercializate în lipsa etichetării respective,

#. lipsa informaţiei privind termenul-limită de păstrare a produselor culinare cu grad sporit de perisabilitate şi comercializate la cântar,

#. achiziţionarea materiilor prime, în lipsa etichetării, a 73 kg 800 g de produse din carne, pește,

#. depistarea cu termen de valabilitate expirat a 69 kg 680 g de produse gata pentru consum,

#. admiterea încălcării sortimentului coordonat cu Serviciul,

#. încălcarea fluxului tehnologic la prepararea bucatelor, admiterea încrucișării proceselor salubre cu cele insalubre,

#. admiterea utilizării produselor biodistructive neomologate de către Ministerul Sănătăţii al RM,

#. admiterea de către administratorii firmelor a angajării personalului, în lipsa controlului medical, a instruirii igienice susținute.

Ca rezultat al acțiunilor întreprinse, s-au luat următoarele măsuri, fiind emise:

două Hotărâri ale medicului-șef sanitar de stat privind interzicerea sortimentului necoordonat de produse alimentare, preparate și comercializate în lipsa condițiilor necesare,

18 Hotărâri ale medicului-șef sanitar de stat privind interzicerea în consum uman a 348 kg 364 g de produse alimentare neconforme,

20 de Prescripții sanitare pentru înlăturarea încălcărilor depistate.

Totodată, au fost întocmite 18 procese-verbale de contravenție administrativă pe numele administratorilor supermarketurilor, în conformitate cu art.276 a Codului Contravențional RM şi nouă procese-verbale de contravenție administrativă pe numele persoanelor responsabile, conform art.80(2) și art.81 ale Codului Contravențional RM.