Ministerul Educației vine cu precizări în contextul participării viceministrului Educației, Elena Cernei, la conferința științifică „Școala și valențele educative ale patrimoniului bisericii ortodoxe din Republica Moldova”, organizată pe 11 octombrie 2016, de Academia de Științe a Moldovei și Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. În cadrul evenimentului, Cernei a declarat că Ministerul face tot posibilul ca Biserica să-și găsească locul în sistemul educațional. Iată și reacția instituției:

Art.35 al.(8) al Constituției Republicii Moldova stipulează că învățământul de stat este laic, iar art.31 garantează libertatea conștiinței.

De asemenea, în art. 7 al Codului Educației Republicii Moldova Nr.152 din 17.07.2014, se menționează că educaţia se întemeiază pe principii fundamentale, printre care sunt: principiul echităţii; libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice; incluziunii sociale; asigurării egalităţii; recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităţilor naţionale, inclusiv a dreptului la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase; principiul învățământului laic.

Ministerul Educației dă asigurări că sistemul de învățământ este creat și funcționează respectând toate prevederile actelor legislative în vigoare, inclusiv a celor menționate mai sus.

În Planul-cadru pentru învățământul secundar general, disciplina „Religia” are statut de disciplină opțională pentru clasele I-IX, iar procesul educațional este organizat în baza curriculumului aprobat la Colegiul Ministerului Educației.

Până a fi inclus în Planul-cadru, fiecare curriculum este examinat de către membrii Consiliului Național pentru Curriculum, aprobat și pus în aplicare prin ordinul ministrului Educației. Informăm că, deși la ședința din 8 iunie 2016, Consiliul Național pentru Curriculum a aprobat proiectul curriculumului „Religia. Cultul ortodox”, ministrul Educației l-a respins, remițându-l autorilor pentru revizuire. Totodată, ministrul Educației, Corina Fusu, a recomandat grupului de lucru să elaboreze un curriculum pentru disciplina școlară „Istoria religiilor”, obiect opțional ce nu ar încălca legislația și ar satisface necesitățile tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența lor religioasă.

În cadrul evenimentului de pe data de 11 octombrie 2016, Elena Cernei și-a exprimat punctul personal de vedere. Acesta nu reprezintă viziunea strategică a Ministerului Educației și nu face parte din politica educațională.