Studenții masteranzi ai Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) vor studia un nou curs obligatoriu – „Bugetarea sensibilă la gen” (BSG), începând cu anul de studii 2016-2017. Moldova este prima țară din regiune care introduce această disciplină în mediul academic.

Bugetarea sensibilă la gen este numită deseori și bugetare incluzivă sau socială, pentru că ține cont de necesitățile femeilor și ale bărbaților la elaborarea politicilor de stat și are o abordare bazată pe drepturile omului, diversitate și echitate socială.

Prima rundă de idei și încercări de a introduce această disciplină au fost în 2009, la inițiativa UNIFEM (actualmente, Organizația Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor, UN Women). Până acum cursul „Bugetare sensibilă la gen” era facultativ. Începând cu anul curent acest curs devine obligatoriu pentru două specialități de masterat „Finanțe publice și fiscalitate” și „Contabilitate și audit în instituțiile publice”.

„Noi suntem unicii care implementează BSG în Moldova prin mediul academic”

andrei-petroia

Andrei Petroia, dr. conferențiar universitar la catedra „Finanțe și asigurări”, ASEM, este coordonator de proiect ce ține de încadrarea disciplinei BSG în ASEM. Petroia a mărturisit că în ultimii ani s-a făcut un salt mare în integrarea BSG în mediul academic. Profesorii din Moldova au avut ocazia să facă schimb de experiență cu profesorii din Rusia, Kazahstan și ţările balcanice, și să vadă cum ei tratează aspectele legate de egalitate de gen și BSG în cadrul disciplinelor academice. „Pot să spun cu mândrie că noi suntem unicii care implementează BSG în Moldova prin mediul academic, fiindcă introducem BSG mai întâi prin pregătirea de cadre.

„Statul nu-și va mai permite să subaprecieze în continuare potențialul unuia dintre genuri”

carolina-dodonMaria Chițanu este studentă, participantă la simpozionul anual organizat de ASEM. Subiectul ei de studiu, prezentat în cadrul evenimentului, se referea la statutul femeii în Moldova din prisma egalității salariale. Conform evaluărilor studentei, cei mai importante probleme ce țin de egalitatea de gen în Moldova sunt: diferența dintre pensiile oferite bărbaților și femeilor, distribuția inegală a salariilor, concediul de îngrijire a copilului, care trebuie să fie mult mai scurt, mai bine plătit și să încurajeze și tații să beneficieze de el.

Am găsit un studiu din 2013 ce atestă faptul că salariul mediu, pentru care un șomer probat ar fi disponibil să se angajeze era de 3,7 mii lei, iar femeile acceptă cu ușurință un salariu de aproximativ 2,9 mii lei pentru același post. Deci, vedem o diferență esențială”, a exemplificat Maria.

Ea a adăugat că noul curs este un instrument foarte bun pentru studenții de la master și că acesta va întări competitivitatea țării noastre pe plan internațional „deoarece statul nu-și va mai permite să subaprecieze în continuare potențialul unuia dintre genuri.” Maria spune că ajustarea calității și nivelul învățământului național la standardele europene (sistemul de la Bologna), presupune și integrarea în educație a dimensiunii de gen, care este o temă foarte sensibilă și actuală în Moldova.

Veronica Vragleva, viceministra Finanțelor, prezentă la evenimentul de lansare a manualului și cursului BSG, a remarcat că acest manual prezintă interes și pentru funcționarii publici. „Acest manual este destinat studenților, dar cu siguranță că se va găsi și pe polițele funcționarilor publici. Acest studiu pentru mine personal este foarte interesant,” a spus Vragleva.

Prin succesul ASEM de a avea un curs separat pe bugetarea sensibilă la gen, dar și integrarea aspectelor de gen in alte subiecte academice, ASEM va asigura crearea unei noi generaţii de specialiști în domeniul egalităţii de gen şi bugetării sensibile la gen. Acest lucru va facilita înțelegerea problemelor de gen de către autorităţi şi publicul larg și va ajuta Guvernul în implementarea angajamentelor sale privind egalitatea între femei şi bărbaţi în Moldova”, a spus Elena Spînu, coordonatoare locală a proiectului regional UN Women pentru promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen.

Manualul și cursul „Bugetarea sensibilă la gen” sunt elaborate și incluse în cadrul curiculei ASEM ca urmare a parteneriatuui dintre ASEM şi UN Women, în cadrul proiectului regional al UN Women pentru promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen în Europa de sud-est, faza II, implementat în Moldova cu suportul financiar al Cooperării Austrice pentru Dezvoltare (ADC).