În perioada 1 februarie–4 martie 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare şi Autoguvernarea Studenţilor USM au organizat Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XX-a, etapa I-a, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova.

Potrivit site-ului USM, în cadrul Sesiunii au participat circa 800 de studenţi şi masteranzi din cadrul aceleiași instituții. Conferinţa studenţească a devenit, de-a lungul anilor, un eveniment tradiţional, organizat cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare în rândul studenţilor şi masteranzilor, unde se abordează diverse tematici actuale. În cadrul atelierelor Facultăţii de Fizică şi Inginerie, anual participă studenţi de la Colegiul de Informatică, Colegiul de Medicină şi Colegiul de Construcţii. În baza criteriilor de apreciere, membrii juriului, printre care a fost şi un reprezentant al ASUSM, au stabilit câştigătorii care vor participa în data de 21-22 aprilie la cea de-a doua etapă a Sesiunii, împreună cu masteranzi de la alte Universităţi din ţară şi de peste hotare.

Astfel, câștigătorii etapei I a Sesiunii sunt:

Facultatea de Fizică şi Inginerie: Vitalie Nedelea, Igor Boguş, Andrei Domenti, Diana Ţurcan, Denis Vameşu, Dumitru Rusnac, Corneliu Ciorici, Marina Rudic, Mihai Ciobanu, Vasile Lungu, Cristian Potânga, Liuba Mihai, Nichita Ciuclea.

Menţiune: Mihai Gorea, Anatolii Caramalac, Cristian Reniţa, Nicu Moraru, Sergiu Stăvilă, Andrei Duca, Vasile Oprea.

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică: Irina Usataia, Anna Zatîc, Roman Rusnac, Olga Coţofană, Ina Damian, Anna Cernobai.

Facultatea de Matematică şi Informatică: Elisei Macoveiciuc, Doinița Munteanu, Alexandrina Suman, Pavel Danilov.

Mențiune: Cristina Purice.

Facultatea Biologie și Pedologie: Ana Știrbu, Eliza Surdu, Andrei Lungu,  Adrian Tărîța.

Menţiune:  Constantin Degtearev, Ana Tobultoc.

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative: Cristina Voroneanu, Andriana Celan, Violina Mardari, Daniela Rață, Sveatoslav Begliță, Igor Șopin, Anastasia Eșanu, Andrei Zapşa, Maria Bolboceanu, Darina Delic, Galina Chiabur.

Menţiune: Liliana Botnariuc, Mircea Junbei, Dan Sîrbu, Pavel Cerevan.

Facultatea de Drept: Vasile Soltan, Sanda Sandu, Renat Gurămultă, Veronica Deşcan, Dionisie Cebotărean.

Menţiune: Iulian Gasan, Mihail Mişcoi, Irina Digori.

Facultatea Ştiinţe Economice: Vlad Bilețchi, Felicia Guler, Alexandru Suhodol, Eugenia Calancea, Adrian Savcenco, Robert Ciobanu, Daniela Lupu.

Mențiune: Vladimir Belocurov,  Cristian Airini, Cristian Manic, Gheorghe Pleșca.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării: Cristina Cucoș, Mirela Panfilov, Irina Chivriga, Grigore Cojocaru.

Menţiune: Vera Pleșca, Maria Gribiniuc, Diana Gațcan.

Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: Valeria Ciobanu, Adriana Dragan, Ana Biţa, Maria Rotaru, Ioan Zîcu, Ana Baltag, Anastasia Ivanova, Victoria Cojocaru, Cristina Grosu, Piotr Stepanov, Tatiana Nerciu, Iurie Palade.

Mențiune: Maria Creţu, Margarita Belecciu, Mihaela Josan.

Facultatea de Litere: Constanța Soltan, Anastasia Goncearuc, Victoria Sotnic, Felicia Nistor, Polina Lambova, Mariana Pozdircă.

Facultatea Limbi și Literaturi Străine: Doina Talchiu, Victoria Cucu, Ludmila Crețu, Diana Jalbă, Claudia Panuța, Victoria Negruța.

MențiuneAdelina Meriacre, Elena Nani, Daniela Berlinschi.

Facultatea de Istorie şi Filosofie: Valeria Cavati, Mihail Ciobanu, Ruxanda Costandachi, Costică Sîrbu, Vasile Vîsoțchi, Cristina Răilean, Natalia Paşenciuc, Serghei Sîciov,  Mariana Bubuioc.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: Ana Dzengan,  Alina Stanciu, Elena Cebotari, Alexandra Bejan, Natalia Dimcea, Petru Badareu,Violina Brînzaniuc.

Menţiune: Victoria Potîngă, Irina Surdu, Ecaterina Guja, Daniela Petrov.

Photo Credit: usm.md

Photo Credit: usm.md

Photo Credit: usm.md