Cetățenii țării noastre pot economisi sute de milioane de lei pe an și, în același timp, se pot bucura de un mediu ambiant curat și prietenos, cu eforturi minime. Este mesajul Asociației Europene a Tinerilor Antreprenori (YEBA), care lansează campania de educație ecologică „Creșterea gradului de conștientizare ecologică în rândul cetățenilor moldoveni – campanie privind economia de apă și energie”.

Campania continuă inițiativele lansate în cadrul Primului Forum Moldo-Polonez de Eficiență Energetică, organizat în octombrie curent la Chișinău, și este implementată cu sprijinul Ambasadei Poloniei la Chișinău și a Ministerului de Externe al Poloniei.

Artur Michalski, ambasadorul Poloniei în Republica Moldova: „În contextul integrării Republicii Moldova în UE este extrem de importantă abordarea unui comportament responsabil față de mediu și resursele naturale, atât din partea cetățenilor, cât și din partea agenților economici. Odată cu semnarea DCFTA (Zona de Liber Schimb), RM și-a asumat implementarea directivelor din domeniul ecologic, care includ informarea cetățenilor și adoptarea standardelor ecologice în afaceri. Polonia, în calitate de partener de dezvoltare, susține parcursul european al Moldovei și contribuie la transferul de bune practici, inclusiv în domeniul utilizării eficiente a resurselor naturale și producerii de energie alternativă. 20 de companii poloneze au venit în Republica Moldova pentru a prezenta experiența europeană și pentru a crea parteneriate economice cu întreprinderile din țară. Suntem convinși că aplicarea DCFTA de către RM și sensibilizarea populației prin asemenea campanii va conduce la dezvoltarea economică a țării, stabilitate politică și bunăstare pentru cetățeni”.

Prin campania de sensibilizare YEBA publicul va afla, utilizând exemple simple de eficientizare energetică, despre cantitățile impresionante de resurse care pot fi economisite de întreaga țară, dacă fiecare cetățean va irosi cu doar un kWh sau un litru de apă mai puțin.

Activitățile campaniei se vor desfășura în perioada noiembrie-decembrie curent și vizează două categorii de public-țintă:
– cetățenii, care vor conștientiza importanța eficientizării energetice și utilizării corecte a resurselor naturale;
– administratorii/proprietarii de companii de orice nivel, care vor fi informați despre beneficiile implementării standardelor ecologice în afaceri.

Alexandrina Robu, președinte YEBA: „Ne propunem să promovăm conceptul de economie verde în mediul antreprenorial, îndemnând companiile să implementeze standarde ecologice în afacerile lor, cum ar fi standardul ISO 14001, care constă în utilizarea echipamentelor eficiente, sortarea și reciclarea deșeurilor, utilizarea resurselor energetice cu proveniență inclusiv din resurse alternative. Pe de altă parte, un calcul simplu ne arată că anual, din cauza neglijenței noastre acasă, în viața de zi cu zi, în calitate de cetățeni, irosim cantități considerabile de resurse naturale, care, fiind utilizate rațional, ne-ar ajuta să economisim atât resursele propriu-zise, cât și banii. Ne dorim să contribuim la reducerea facturilor pentru utilități ale cetățenilor, prin sensibilizarea acestora față de necesitatea eficientizării termice și electrice, dar și față de folosirea corectă a apei și a energiei”.

Efectele utilizării eficiente ale resurselor naturale

Un robinet defect care picură irosește 9.000 de litri de apă pe an. Dacă stingem luminile inutile, Chișinăul poate economisi 100.000.000 de lei pe an. O familie poate economisi aproape 70.000 de litri de apă pe an dacă nu lasă apa să curgă încontinuu când spală vasele sau pentru igiena personală. Și lista poate continua. Comportamentul responsabil al fiecărui cetățean – prin gesturi elementare, care devin obiceiuri ecologice – se materializează în scăderea considerabilă a costurilor pentru facturile de întreținere și economii de mii de lei anual.

Efectele implementării standardelor ecologice în afaceri

Companiile care adoptă standardele ecologice în afaceri resimt, în foarte scurt timp, efectele acestora: reducerea consumului de energie electrică, apă și alte resurse naturale, reducerea costurilor pentru gestionarea deșeurilor provenite din activitate, reducerea riscurilor la locul de muncă, reducerea costurilor pentru materiile prime și pentru distribuție etc. În ansamblu, toate aceste beneficii se reflectă pozitiv în bugetul anual al companiei.

Mai mult decât atât, aplicarea standardelor ecologice în afacere contribuie și la îmbunătățirea imaginii companiei, consolidând statutul de actor social responsabil al acesteia. În rezultat, personalul acestor companii se simte în siguranță și se mândrește cu locul de muncă, astfel încât productivitatea crește, iar atitudinea „eco” devine un avantaj în păstrarea și atragerea noilor angajați de valoare.

Despre YEBA

Asociația Obștească „Asociația Europeană a Tinerilor Antreprenori” (YEBA) este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înregistrată în Republica Moldova pe 21 ianuarie 2013, care are ca misiune promovarea în rândurile populației și tinerilor antreprenori din Republica Moldova a practicilor, standardelor și a valorilor europene în afaceri, în scopul armonizării economiei Republicii Moldova la economia UE. YEBA este membră a JEUNE (Organizația Tinerilor Antreprenori din Uniunea Europeană) și parteneră a Asociației Businessului European (EBA Moldova) care este creată sub auspiciile Delegației Uniunii Europene în Moldova.