Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Stephane Bride, a avut o întrevedere cu un grup de oameni de afaceri din Bangladesh, care-și propun realizarea unor proiecte investiționale în domeniul industriei ușoare și agriculturii, precum și exportului producției moldovenești atât în țara lor, cât și pe piața asiatică.

Referindu-se la politicile investiționale, promovate de autoritățile Republicii Moldova, ministrul Economiei a specificat că acestea constituie una din prioritățile Guvernului. „La ora actuală, în Moldova există condiții avantajoase pentru investitori. La nivel regional, noi oferim cel mai bun regim fiscal pentru investitori în cadrul zonelor economice libere, se aplică scutirea de TVA, accize și taxe vamale dacă mărfurile nu sunt livrate pe piața locală și se admit, pe interior, tranzacții în valută străină ș.a.”, a menționat ministrul Bride.

Mahfuzur Raman, președintele companiei ATN Bangla ltd, a specificat că grupul de investitori pe care-l reprezintă este interesat de implementarea mai multor proiecte investiționale în Republica Moldova, care oferă oportunități atractive pentru investiții la nivel regional.

În acest context, Mahfuzur Raman a menționat că la prima etapă, grupul de investitori din Bangladesh, care are o rețea de companii și filiale în mai multe state ale lumii, este interesat de implementarea unor proiecte în industria ușoară, inclusiv prin construcția unei fabrici de textile, iar la capitolul exporturi, accentul urmează a fi pus pe promovarea producției vinicole, produselor cerealiere și fructelor pe piața națională.