Ministerul Educației, în frunte cu ministrul liberal Corina Fusu, vrea să modifice noul regulament cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, care a fost elaborat de echipa predecesoarei sale, Maia Sandu. Astfel, dacă proiectul de modificare propus pentru dezbateri publice va fi aprobat, candidații aspiranți la funcția de directori nu vor mai trebui să prezinte la concurs un certificat care le atestă standardul minim de competențe profesionale.

Ce dorește să modifice Corina Fusu în noul Regulament?

Proiectul prevede excluderea punctului 3 din Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163/2015, care stabilește că până la 1 septembrie 2015 atribuțiile Inspectoratului Şcolar Naţional aferente eliberării certificatelor ce atestă îndeplinirea standardului minim de competențe profesionale şi manageriale să fie exercitate de către Ministerul Educaţiei. Obligativitatea asumării atribuțiilor indicate nu survin din prevederile Codului Educaţiei.

p3

Excluderea prevederii din punctul 8 al Regulamentului, referitoare la durata maximă (de şase luni) a interimatului, este dictată de faptul că aceasta nu are temei legal şi, în anumite situaţii şi condiții obiective, interimatul poate avea şi o durată mai mare de şase luni (durata procedurii de alegere prin concurs etc.).

Punctul 8 din Regulament stipulează că „la desemnarea directorului interimar nu sunt obligatorii condițiile specificate la pct. 14”. Persoanele care sunt numite în funcțiile de directori interimari trebuie să întrunească condițiile stabilite în pct. 14 al Regulamentului (cetăţenie, studii, vechime în muncă, cunoașterea limbii române, lipsa antecedentelor penale etc.).

Prevederea menționată la pct. 8, care scutește directorii interimari de condițiile obligatorii pentru directori, nu este justificată. Or, în funcție de director fie și în perioada interimatului, este obligatoriu pentru instituția de învățământ să fie numite în funcție persoane competente și integre.
Din aceste considerente, este necesară modificarea pct. 8, astfel încât condițiile specificate la pct. 14 să fie obligatorii și pentru persoana care va exercita funcția de director interimar. Reglementarea va avea următorul cuprins: „La desemnarea directorului interimar sunt obligatorii condițiile specificate la pct. 14”.

8

De asemenea, proiectul prevede excluderea subpunctului 4) al pct. 14 și a subpunctului 5) al pct. 16 din Regulament. Inspectoratul Școlar Național nu este abilitat prin Codul educației şi prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului Școlar Național, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 898 din 27 octombrie 2014, cu dreptul de a stabili standardul minim de competențe profesionale și manageriale ale candidaților la funcția de director, de a efectua testarea scrisă privind evaluarea psihologică și a competențelor juridice, economice, administrative, financiare, manageriale și de gestiune a relațiilor interumane a doritorilor de a participa la concurs și de a elibera acestora certificate.

14

16

Acțiunea vine după ce în martie anul curent, Ministerul Educației a elaborat un regulament nou pentru numirea directorilor instituțiilor de învățământ. Atunci, acest lucru a devenit motiv de dispută între Ministerul Educației şi Primăria Chișinău. Cei din urmă, nefiind de acord cu noile reguli impuse de minister, și-au elaborat propriul regulamentul de selectare a managerilor în școlile din Chișinău, emis de către Direcția de învățământ. Acesta prevedea anularea obligativității prezentării de către candidați a certificatului ce atestă îndeplinirea standardelor de competențe profesionale şi manageriale, precum și eliminarea tuturor prevederilor la înregistrarea audio şi video a concursurilor. Ministerul Educației a declarat actul ilegal și a cerut anularea regulamentului elaborat de Direcţia de profil a Primăriei Chişinău.

În prezent, în Republica Moldova funcționează 1 323 de instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal (424 de licee, 794 de gimnazii, 105 școli primare), 1 440 de instituții preșcolare, 61 de instituții de învățământ secundar profesional și 45 de colegii.