Mișcarea Civică TINERII MOLDOVEI a realizat în perioada 26 februarie – 3 martie 2015 un „Studiu cu privire la nevoile studenților din Republica Moldova”, în baza unui sondaj de opinie aplicat în rândul studenților. Rezultatele demonstrează că sistemul de educație superior nu satisface așteptările și necesitățile tinerilor.

Cea mai stringentă problemă care-i preocupă pe studenți o constituie condițiile devastatoare din cămine. Majoritatea căminelor sunt caracterizate de studenți ca fiind vechi, murdare, insalubre; lipsesc dușurile, bucătăriile, apa caldă, lumina, căldura. Întrebați dacă au posibilitatea să își aleagă locul în cămin, 76% au răspuns negativ și sunt indignați de indiferența de care dau dovadă organele administrative. O altă problemă este interdicția de acces în cămine (adică acasă) după 23.00.

Necesitățile financiare ale studenților depășesc cu mult posibilitățile de întreținere oferite de universitate și părinți (trebuie luată în considerație și starea socio-economică a majorității populației, pentru care întreținerea unui student este o povară), astfel că unii studenții sunt nevoiți să se angajeze, ca să acopere o parte din cheltuielile proprii. În acest fel, scade drastic timpul pe care tinerii îl acordă studierii, lucrul și asigurarea financiară devenind o prioritate.

Corupția din mediul academic este un alt fenomen alarmant prezent în universitățile din Republica Moldova. Astfel, 44,7% dintre studenți au afirmat că viciul corupției este răspândit în instituțiile în care învață, iar 29,7% dintre ei afirmă că profesorii sunt cei care cer șpagă pentru o notă mai mare sau pentru a nu-i lăsa restanțieri pe studenți, ceea ce calcă în picioare orice drept elementar la egalitatea de șanse a tinerilor.

O altă problemă evidențiată de studiu este propaganda politică care se desfășoară în universități. 27% dintre studenți au fost îndemnați să se înscrie într-un anumit partid sau să participe la manifestații organizate de partide politice.

Mulți dintre studenți sunt dezamăgiți de perspectivele oferite de învățământul superior. Din cei chestionați, 34% vor să plece din Republica Moldova pentru un loc de muncă peste hotare, iar 62% dintre studenți consideră cursurile predate necorespunzătoare cerințelor actuale de pe piața muncii. Studiul de față se vrea a fi un deschizător de drumuri pentru a construi un cadru matur de analiză a sistemului educațional de la noi, pentru a putea fundamenta politici bazate pe cercetări bine-închegate asociate calității academice, mai puțin pe cunoaștere comună – fenomen caracteristic timpului prezent în educația din Republica Moldova.

TINERII MOLDOVEI vor să sublinieze că sistemul de educație, în mod special cel superior, constituie pilonul de bază în dezvoltarea multilaterală a unui stat, a unei generații. Astfel, Mișcarea noastră își asumă demersul de reformare a sistemului educațional din Republica Moldova și de apărare a drepturilor studenților în fața abuzurilor de orice natură.