Ministerul Educației a reactualizat metodologiile de organizare şi desfășurare a examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului. Documentele nu prevăd schimbări majore comparativ cu metodologiile care au fost aplicate în sesiunile precedente de examene.

Un element de noutate ține de acordarea notei „10” din oficiu la proba de limbă străină pentru candidații la examenul de bacalaureat care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine. Candidații respectivi vor trebui să dețină un certificat care atestă un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidații din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Nota maximă va fi acordată din oficiu şi absolvenţilor de gimnaziu care dețin certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine ce atestă un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului B1 (B2 pentru candidații din clasele bilingve).

Metodologia privind modul de desfășurare a probelor scrise la bacalaureat a fost completată cu următoarea precizare: candidații nu au dreptul să faciliteze rezolvarea testului de examen de către alți candidați.

Totodată, în document a fost stipulat pentru prima dată modul de utilizare a maculatorului –  trei foi A4 capsate şi documentate cu ștampila/antetul Centrului de Bacalaureat. Candidații vor scrie pe fiecare foaie de maculator numele, prenumele, denumirea instituției de învățământ în care şi-au făcut studiile, localitatea, raionul, disciplina de examen, data susținerii probei. Maculatoarele vor fi repartizate candidaților înainte de începutul probei şi vor fi păstrate în instituția de învățământ, timp de 1 an.