20 cei mai buni studenți de la mai multe colegii din țară au obținut câte o bursă în valoare de 800 de lei, sumă pe care o vor primi lunar în anul de studii 2014 – 2015, în cadrul concursului „Bursa Gaudeamus”.

În anul de studii 2014 – 2015, 67 de elevi și studenți din Republica Moldova vor primi burse de merit (Bursa RepubliciiBursa Guvernului, Bursa Gaudeamus). Pentru acestea au fost alocate 80 de mii de lei din bugetul de stat.

Mai jos vedeți lista studenților cărora li se acordă Bursa Gaudeamus în anul de studii 2014 – 2015:

1. BANARI Liubovi – Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, anul IV, specialitatea Informatica
2. CEBANOV Mihail – Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, anul IV, specialitatea Contabilitate
3. CIOBANU Ancuța – Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”, anul III, specialitatea Medicină generală
4. CIUBOTARU Irina – Colegiul de Muzică ”Ștefan Neaga”, anul IV, specialitatea Interpretare instrumentală, pian
5. COROPCEANU Iana – Colegiul de Ecologie din Chişinău, anul IV, specialitatea Meteorologie
6. CRĂCIUN Linda – Colegiul Politehnic din Chişinău, anul IV, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificare a producției
7. EFROS Gheorghe – Colegiul Tehnologic din Chişinău, anul IV, specialitatea Mașini și aparate electrice de uz casnic
8. GÎTLAN Victor – Colegiul Financiar – Bancar ”A. Diordiță”, anul IV, specialitatea Finanțe
9. HALMAGEA Alexandru – Colegiul de Microelectronică și Tehnică de Calcul, specialitatea Telecomunicații, anul IV
10. JITARI Elena – Colegiul de Medicină Bălţi, anul IV, specialitatea Medicină generală
11. MANEA Ion – Colegiul de Construcţii din Chişinău, anul IV, specialitatea Design interior
12. MATEI Gabriela – Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, anul IV, specialitatea Contabilitate
13. PÎSLARU Aliona – Colegiul Agroindustrial din Rîşcani, anul IV, specialitatea Contabilitate
14. POPESCU Mariana – Colegiul de Arte Plastice ”Alexandru Plămădeală”, anul IV, specialitatea Design interior
15. PRISACARU Ina – Colegiul Industrial – Pedagogic din Cahul, anul IV, specialitatea Informatica
16. RACU Valeria – Colegiul Agricol din Țaul, anul IV, specialitatea Contabilitate
17. SÎRBU Silvia – Colegiul Pedagogic ”Alexei Mateevici” din Chișinău, anul IV, Specialitatea Pedagogia învățămîntului primar
18. STOROJA Pavel – Colegiul de Transporturi din Chişinău, anul IV, specialitatea Transport auto
19. TURANSCAIA Ema – Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni,specialitatea Merceologie
20. URSU Magdalena – Colegiul de Medicină orașul Ungheni, anul III, specialitatea Medicină generală