30 de studenți de la mai multe instituții de învățământ superior din țară au obținut câte o bursă în valoare de 1.200 de lei, sumă pe care o vor primi lunar în anul de studii 2014 - 2015, în cadrul concursului „Bursa Guvernului”.

Bursa Guvernului Republicii Moldova reprezintă o indemnizație lunară în mărime de 1.200 lei care este acordată studenților ciclului I şi II, care îşi realizează studiile prin învățământ la zi, în scopul stimulării activității şi sprijinului social.

La bursa de merit au putut candida studenţii ciclului I şi II, care au obţinut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9,0 în domeniile de studiu real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 în domeniile de studiu umanitar şi care participă activ la cercetări ştiinţifice, conferinţe, concursuri etc.

Mai jos vedeți lista studenților cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2014 – 2015:

1. BODOGA Cristina – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologii informaţionale
2. BUCATARI Natalia – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I, anul III, specialitatea Contabilitate
3. BUCLIȘ Mihail – Academia Militară a Forțelor Armate, ciclul I, anul IV, specialitatea Infanterie
4. CEBAN Doina – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Sisteme optoelectronice
5. CHIRILĂ Alexei – Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul IV, specialitatea Regie estradă
6. COJOCARU Nicolae – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare
7. COMÎNDARU Ion – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Geografie
8. COVALSCHI Diana – Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Psihologie
9. CURDOGLO Polina – Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul IV, specialitatea Limbi moderne
10. FURTUNĂ Anișoara – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Drept
11. GABOR Ana – Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, ciclul I, anul II, specialitatea Filozofie
12. GONCEAR Iulia – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologii informaţionale
13. GRATI Sorina-Nicoleta – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul VI, specialitatea Arhitectură
14. HAREA Veronica – Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare
15. HARGHEL Angela – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul II, anul II, specializarea Asistență psihopedagogică în sport
16. LATU Eugenia – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologii informaţionale
17. MANASTÎRLÎ Marina – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Jurnalism
18. MANEA Alexandru – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, ciclul I, anul VI, specialitatea Medicină generală
19. MIGALATIEV Maricica – Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul II, anul II, specializarea Comerț exterior și activitatea vamală
20. MOȘNEAGU Nadejda – Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul IV, specialitatea Canto academic
21. PLEȘCA Loredana – Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Contabilitate
22. RAILEANU Mihaela – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Limbi moderne
23. ROZMARIȚA Dana – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Istorie
24. RUȘCEAC Olga – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Contabilitate
25. STÎNGACI Alina – Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul IV, specialitatea Limbi și literaturi
26. ȘEGHERA Irina – Universitatea de Stat “B.P. Hasdeu” din Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Drept
27. TROHIN Silvia – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Psihopedagogie
28. URSACHI Sergiu – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, ciclul I, anul V, specialitatea Medicină generală
29. ZAHARCO Angela – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I, anul IV, specialitatea Pedagogie în învăţămîntul primar
30. ZGARDAN Natalia – Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, ciclul I, anul III, specialitatea Securitate civilă şi ordinea publică