Forumul European de Tineret inițiază procesul de dezvoltare a unei platforme online, care se va specializa pe colectarea celor mai bune practici și povești privind mobilitatea tinerilor.

Scopul acestei platforme online este de a crește numărul tinerilor care participă la programe de mobilitate atât în Europa cât şi în întreaga lume, potrivit CNTM.

Forumul pledează pentru eliminarea barierelor care împiedică mobilitatea tinerilor şi simplificarea accesului la permisele de ședere pentru tinerii care se deplasează în străinătate în scopuri educaționale, de voluntariat, Internship sau stagii.

De asemenea, Forumul European de Tineret a făcut lobby mai mulți ani la rând pentru libera circulație în cadrul UE a tinerilor din țările lumii a treia.

Reglementările actuale de acordare a vizelor crează probleme birocratice, care pun în pericol mobilitatea tinerilor. Acest lucru se datorează în mare măsură Directivei din 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat. Forumul pledează pentru o actualizare a acestei directive, fapt care ar duce la îmbunătățirea situației tinerilor care intră în UE. Recenta decizie a Parlamentului European de a sprijini cererile forumului reprezintă un pas înainte în această privință.

Crearea platformei online v-a permite să fie împărtășite poveștile tinerilor, experiențele, problemele sau exemplele de bună practică în ceea ce privește mobilitatea tinerilor, mai ales în ceea ce privește cererile de viză din afara UE.

Platforma de mobilitate a tinerilor online va fi un instrument important de advocacy al Forumului, iar obiectivele urmărite sunt:

1. Să informeze utilizatorul cu privire la politicile europene privind mobilitatea tinerilor, regimul de vize pe termen lung și scurt.
2. Să prezinte poziția Youth Forum, precum şi opinia partenerilor și susținătorilor pe probleme de mobilitate a tinerilor și de viză.
3. Să prezinte exemple (materiale) despre modul în care sistemul actual de vize afectează tinerii şi procesul de mobilitate al lor.
4. Să colecteze de povești de viață reale privind mobilitatea tinerilor.
5. Să furnizeze probe pentru provocările cu care se confruntă solicitanții de viză.
6. Să colecteze experiențele, cum ar fi timpul lung de așteptare pentru viză și procedurile de contestare, politici de informare netransparente și incoerente, costurile ridicate, cerințele netransparente privind documentele de sprijin, etc.